زمان ثبت نام دکترا ازاد

  زمان ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال ۹۲ اعلام شد | نتایج نهایی …

 • http://www.karjooyan.net/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3/
 • اعلام زمان ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۲ دکتری ۹۲-۹۳ | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1880.html
 • تغییر زمان ثبت نام آزمون دکتری آزاد ۱۳۹۲

 • http://phdtest.ir/1391/05/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%B1-91/
 • اعلام زمان ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال ۹۲ دکتری ۹۳

 • http://www.phdazmoon.net/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-92.html
 • زمان اعلام نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد سال ۹۱ | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1872.html
 • زمان ثبت نام آزمون دکتری سال ۹۲ و دفترچه ثبت نام دکترای۹۲-۹۳ | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1862.html
 • زمان ( تاریخ ) ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری ۹۲

 • http://phdtest.ir/1391/05/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-1392/
 • زمان ثبت نام دکتری آزاد ۹۲ و برگزاری دکترای دانشگاه ازاد ۹۲ | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1857.html
 • دکتری مجازی | ثبت نام آزمون پذیرش دانشجوی دوره دکتری مجازی | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1849.html
 • زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری ۹۱ ثبت نام آزمون دکتری ۹۲ | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1843.html
 • زمان ثبت نام دکترا
 • زمان ثبت نام دکترا ازاد
 • زمان ثبت نام دکترا آزاد
 • زمان ثبت نام آزمون دکترا
 • ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد ۹۱-۹۲
 • ثبت نام کنکور دکترا دانشگاه آزاد
 • ثبت نام دکترا آزاد ۹۲
 • ثبت نام دانشگاه آزاد دکترا
 • تاریخ ثبت نام دکترا
 • زمان ثبت نام ازمون دکترا
 • زمان ثبت نام دکترا ۹۳
 • ثبت نام در آزمون دکترا
 • زمان ثبت نام دکترا دانشگاه آزاد
 • زمان ثبت نام دکترا در دانشگاه ازاد
 • زمان ثبت نام دکتری دانشگاه ازاد۹۳
 • زمان دکترا
 • تاریخ ثبت دکترا دانشگاه ازاد اراک
 • زمان ثبتنام دکترا
 • زمان ثبت نام برای کنکور دانشگاه ازاد برای دکترا
 • زمان ثبت نام دکترا ازاد سال ۹۲
 • زمان ثبت نام تزمون دکترا دانشگاه ازاد
 • زمان ثبت نام دکترا آزاد سال۹۴
 • زمان ثبت نام دانشگاه آزاد ارومیه
 • زمان ثبت نام دانشگاه ازاد دکترا
 • زمان ثبت نام دکترای ازاد
 • زمان ثبت نام دوره دکترا
 • زمان ثبت نام دوره دکترا دانشگاه آزاد
 • زمان ثبت نام دانشگاه ازاد در مقطع دکترا در سال ۹۳
 • زمان ثبت نام دکترای ازاد۹۴
 • زمان ثبت نام دکترا دانشگاه آزاد۹۴

برای از دست ندادن جدیدترین اطلاعیه ها و آخرین اخبار آزمون دانشگاه آزاد ، وزارت بهداشت و کنکور سازمان سنجش ، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید :

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

 1. آیا آزمون دکتی آزاد هم تستی می شود؟ از زبان دکتر طاهری استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه شنیدیم
  آیا ارشد فراگیر پیام نور در سال یک بار آزمون ورودی دارد؟

دیدگاهی بنویسید (ایمیل معتبر وارد کنید تا پاسخ آن را به ایمیلتان بفرستیم.)


1 + = 10