دکتری سال تحصیلی 91-92

  پذیرش دانشجوی دکتری بدون کنکور ۹۱ – ۹۲ دانشگاه ایلام از بین …

 • http://phdtest.ir/1391/05/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-91-92/
 • دومین آزمون دکتری سال ۹۱ منتفی است | زمان … – سایت آزمون دکتری

 • http://www.phdazmoon.net/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-92-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-92.html
 • نتیجه اعتراض به نتایج کنکور دکترای ۹۱ | ثبت نام دکتری ۹۲ | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1814.html
 • پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون ۹۱ – ۹۲ تربیت دبیر شهید رجایی از …

 • http://phdtest.ir/1391/04/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-92/
 • افزایش ظرفیت دکتری دانشگاه صنعتی شریف در سال تحصیلی ۹۱ – ۹۲

 • http://phdtest.ir/1391/04/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-92/
 • برگزاری آزمون دکتری ۹۲ |دومین آزمون دکتری سال ۹۱ | دکتری ۹۲

 • http://www.phdazmoon.net/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-92-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-92.html
 • مصاحبه دکتری و نحوه پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه تهران ۹۱-۹۲ | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1794.html
 • پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۱-۹۲ دانشگاه دامغان | مدارک مصاحبه | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1778.html
 • حذف زبان و استعداد تحصیلی از آزمون دکتری ۹۱-۹۲ با وزارت علوم | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1697.html
 • مصاحبه دکتری دانشگاه بوعلی سینا ۹۱-۹۲ | مدارک و سوالات مصاحبه | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1681.html
 • نتایج آزمون دکتری آزاد ۹۲
 • دکتری بدون آزمون ۹۲
 • پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۱-۹۲
 • آزمون دکترا ۹۲
 • پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۱-۹۲
 • آزمون دکترای ۹۲
 • دکتری بدون آزمون ۹۱-۹۲
 • ازمون دکتری ۹۲
 • دکترا ۹۲
 • پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۱ ۹۲
 • پذیرش دکتری بدون کنکور ۹۱-۹۲
 • کلید دکتری ۹۲
 • پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۲
 • امتحان دکتری ۹۲
 • دکترا بدون آزمون ۹۱ ۹۲
 • نتایج دکترا سال ۹۲
 • دکتری بدون ازمون ۹۲
 • آزمون دکتری سال ۹۲
 • ازمون دکترا ۹۲
 • دکترای بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۲
 • کنکور دکترا ۹۲
 • دکترای سال ۹۲
 • ظرفیت دکتری ۹۲
 • منابع دکتری سال ۹۲
 • دکترا بدون آزمون سال ۹۲
 • پذیرش بدون کنکور دکتری ۹۱-۹۲
 • دکترا بدون کنکور سال ۹۲
 • نتایج آزمون دکترای سال ۹۲
 • تاریخ امتحان دکتری ۹۲
 • دکترای تاریخ بدون کنکور

برای از دست ندادن جدیدترین اطلاعیه ها و آخرین اخبار آزمون دانشگاه آزاد ، وزارت بهداشت و کنکور سازمان سنجش ، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید :

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

 1. ایمیل معتبراست.به همین آدرس ارسال کنید.

دیدگاهی بنویسید (ایمیل معتبر وارد کنید تا پاسخ آن را به ایمیلتان بفرستیم.)