دکتری سال تحصیلی 91-92

  پذیرش دانشجوی دکتری بدون کنکور ۹۱ – ۹۲ دانشگاه ایلام از بین …

 • http://phdtest.ir/1391/05/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-91-92/
 • دومین آزمون دکتری سال ۹۱ منتفی است | زمان … – سایت آزمون دکتری

 • http://www.phdazmoon.net/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-92-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-92.html
 • نتیجه اعتراض به نتایج کنکور دکترای ۹۱ | ثبت نام دکتری ۹۲ | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1814.html
 • پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون ۹۱ – ۹۲ تربیت دبیر شهید رجایی از …

 • http://phdtest.ir/1391/04/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-92/
 • افزایش ظرفیت دکتری دانشگاه صنعتی شریف در سال تحصیلی ۹۱ – ۹۲

 • http://phdtest.ir/1391/04/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-92/
 • برگزاری آزمون دکتری ۹۲ |دومین آزمون دکتری سال ۹۱ | دکتری ۹۲

 • http://www.phdazmoon.net/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-92-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-92.html
 • مصاحبه دکتری و نحوه پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه تهران ۹۱-۹۲ | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1794.html
 • پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۱-۹۲ دانشگاه دامغان | مدارک مصاحبه | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1778.html
 • حذف زبان و استعداد تحصیلی از آزمون دکتری ۹۱-۹۲ با وزارت علوم | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1697.html
 • مصاحبه دکتری دانشگاه بوعلی سینا ۹۱-۹۲ | مدارک و سوالات مصاحبه | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1681.html
 • نتایج آزمون دکتری آزاد ۹۲
 • دکتری بدون آزمون ۹۲
 • پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۱-۹۲
 • آزمون دکترا ۹۲
 • پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۱-۹۲
 • آزمون دکترای ۹۲
 • دکتری بدون آزمون ۹۱-۹۲
 • ازمون دکتری ۹۲
 • دکترا ۹۲
 • پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۱ ۹۲
 • کلید دکتری ۹۲
 • پذیرش دکتری بدون کنکور ۹۱-۹۲
 • پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۲
 • امتحان دکتری ۹۲
 • دکترا بدون آزمون ۹۱ ۹۲
 • نتایج دکترا سال ۹۲
 • دکتری بدون ازمون ۹۲
 • آزمون دکتری سال ۹۲
 • ازمون دکترا ۹۲
 • دکترای بدون آزمون دانشگاه آزاد ۹۲
 • کنکور دکترا ۹۲
 • دکترا بدون آزمون سال ۹۲
 • منابع دکتری سال ۹۲
 • پذیرش دکترا ۹۲
 • ظرفیت دکتری ۹۲
 • دکترای سال ۹۲
 • دکتری بدون کنکور ۹۱ ۹۲
 • پذیرش بدون کنکور دکتری ۹۱-۹۲
 • دکترا بدون کنکور سال ۹۲
 • دکتری ۹۱-۹۲

برای از دست ندادن جدیدترین اطلاعیه ها و آخرین اخبار آزمون دانشگاه آزاد ، وزارت بهداشت و کنکور سازمان سنجش ، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید :

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

One Response

 1. ایمیل معتبراست.به همین آدرس ارسال کنید.

دیدگاهی بنویسید (ایمیل معتبر وارد کنید تا پاسخ آن را به ایمیلتان بفرستیم.)


سوالات دکتری | منابع دکتری | مصاحبه دکتری