مهلت ثبت نام ارشد دانشگاه آزاد 92

مهلت ثبت نام ارشد دانشگاه آزاد ۹۲

مهلت ثبت نام ارشد دانشگاه آزاد ۹۲ آزمون  کارشناسی ارشد ۹۲  تا ۲۱ بهمن ماه ادامه دارد.

دانلود دفترچه ارشد ۹۲ دانشگاه آزاد

دانلود دفترچه کارشناسی ارشد آزاد ۹۲

سایت ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال ۹۲

دکتر اقبالی با اشاره به آغاز ثبت ‌نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۲ ، گفت: داوطلبان برای انجام ثبت‌ نام کنکور ۹۲ باید به سایت مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org، مراجعه کنند.

 • تمدید ارشد آزاد ۹۲
 • تمدید ثبت نام ارشد دانشگاه آزاد
 • تمدید مهلت ثبت نام ارشد آزاد
 • تمدید ثبت نام ارشد آزاد
 • تمدید ارشد آزاد
 • تمدید مهلت ثبت نام ارشد دانشگاه آزاد
 • تمدید مهلت ثبت نام ارشد ازاد
 • تمدید ارشد ازاد۹۲
 • تمدید ثبت نام ارشد ازاد
 • زمان برگزاری آزمون ارشدآزاد۹۲
 • تمدید مهلت ثبت نام دانشگاه آزاد
 • تمدید ثبت نام دانشگاه آزاد ارشد
 • تمدید ثبت نام ارشد ازاد
 • تمدید ثبت نام ارشد آزاد۹۲
 • تمدید ارشد
 • تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد۹۲
 • تمدید ارشد دانشگاه آزاد ۹۲
 • تمدید ثبت نام ارشد دانشگاه آزاد ۹۲
 • تمدید مهلت ثبت نام ارشد دانشگاه ازاد
 • تمدید مهلت ثبت نام ارشد آزاد
 • تمدید ثبت نام ارشد دانشگاه آزاد۹۲
 • تمدید ثبت نام ارشد آزاد
 • تمدید ارشد ازاد ۹۲
 • تمدید ثبت نام آزمون ارشد دانشگاه آزاد۹۲
 • تمدید ثبت نام دانشگاه آزاد
 • تمدید ثبت نام دانشگاه ازاد ارشد
 • تمدید ثبت نام دانشگاه ازاد
 • تمدید مهلت ثبت نام ارشد دانشگاه آزاد۹۲
 • تمدید ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد۹۲
 • تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد آزاد۹۲

برای از دست ندادن جدیدترین اطلاعیه ها و آخرین اخبار آزمون دانشگاه آزاد ، وزارت بهداشت و کنکور سازمان سنجش ، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید :

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

4 Responses

 1. باسلام.مهلت ثبت نام ارشدتمدید نمیشود؟

 2. با سلام .مهلت ثبت نام ارشد تمدید نمیشه؟

 3. ایا زمان ثبت نام کنکور ارشد ازاد تمدید نمیشود؟

 4. ارشد آزاد برای دفعه ی دوم امکان نداره تمدیدبشه؟

دیدگاهی بنویسید (ایمیل معتبر وارد کنید تا پاسخ آن را به ایمیلتان بفرستیم.)


منابع آزمون دکتری دانشگاه آزاد