هرگونه نظارت پیش از چاپ بر نشریات دانشجویی ممنوع است

هرگونه نظارت پیش از چاپ بر نشریات دانشجویی ممنوع است

محمدرضا فراهانی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشتمعاون دانشجویی وزارت بهداشت تاکید کرد: براساس ضوابط هرگونه نظارت پیش از چاپ و انتشار و کنترل یا سانسور محتوای نشریات قبل از توزیع، تحت هر عنوانی و توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، دکتر محمدرضا فراهانی این موضوع را طی نامه‌ای به معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی اعلام کرد. 

فراهانی در این نامه یادآور شد: کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تنها نهاد رسیدگی‌کننده به امور نشریات است و سایر نهادها همچون کمیته انضباطی حق ورود بدوی به مسائل مربوط به نشریات را ندارند. رسیدگی‌های کمیته ناظر نیز باید صرفا در چارچوب مقررات مربوطه باشد.

در این نامه آمده است: وفق ماده ۲۷ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی، هرگونه نظارت پیش از چاپ و انتشار و کنترل یا سانسور محتوای نشریات قبل از توزیع، تحت هر عنوانی و توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی ممنوع است، از این رو تأکید می‌شود که نمی‌توان مدیر مسئول نشریه و یا سایر دست اندرکاران نشریه را به هر عنوان یا دلیلی، مجبور به اضافه و یا حذف کردن تمام یا بخشی از یک مطلب یا تصویر و … کرد.»

ضمن آنکه حمایت مالی از نشریات دانشجویی مستندا به ماده ۲۸ دستورالعمل و تبصره آن از جمله وظایف معاونت فرهنگی دانشگاه بوده و لذا نمی‌توان حمایت مالی از نشریه را به کنترل، سانسور و اعمال نظارت پیش از چاپ منوط کرد، بدیهی است کمیته ناظر بعد از توزیع نشریات موظف است در صورت ارتکاب تخلف در نشریه‌ای و اعلام شکایت یا تخلف عمومی، وفق دستورالعمل اجرایی و شیوه‌نامه استفاده از فرم‌ها به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند.

تأخیر بیش از اندازه در چاپ برخی از نشریات دانشجویی در بسیاری مواقع باعث منقضی شدن موضوعات مطرح شده در این نشریات می‌شود، لذا لازم است معاونت فرهنگی دانشگاه ترتیبی اتخاذ کند که نشریات مزبور به صورت فوری (و خصوصا با در نظر گرفتن ترتیب انتشار آنها) به چاپ برسند.

معاونت فرهنگی دانشگاه و زیرمجموعه آن، موظف است از همه نشریات دانشجویی حمایت مادی و معنوی عادلانه و متناسبی در تمام موضوعات مرتبط از جمله در شمارگان، کیفیت و سرعت چاپ و پرداخت کمک هزینه طراحی داشته باشد و از هرگونه تبعیضی بین نشریات اکیداً پرهیز کند.

ضمناً تأخیر بیش از اندازه در چاپ برخی از نشریات دانشجویی در بسیاری مواقع باعث منقضی شدن موضوعات مطرح شده در این نشریات می‌شود، لذا لازم است معاونت فرهنگی دانشگاه ترتیبی اتخاذ کند که نشریات مزبور به صورت فوری (و خصوصا با در نظر گرفتن ترتیب انتشار آنها) به چاپ برسند.

بر اساس بند ۶ ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی، تفسیر مفاد دستورالعمل مطلقاً در اختیار شورای مرکزی ناظر است، لذا خواهشمند است از تفسیر و یا تصمیم‌گیری درباره موادی که دارای ابهام است خودداری کرده و موارد مزبور به شورای مرکزی ناظر ارجاع شود.

ضمنا مستندا به ماده ۴۸ دستورالعمل، تعیین شرایط و تصویب هر مقرره‌ای که محدودکننده و یا مغایر با مفاد دستورالعمل اجرایی باشد، ممنوع است و لذا تمامی تصمیمات و مصوبات داخلی مشابه که توسط هر مقام یا نهادی در آن دانشگاه (اعم از شورای فرهنگی دانشگاه، کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه، مسئولین دانشگاهی و …) درباره نشریات دانشگاهی از ابتدا تا کنون وضع شده است، تماماً ملغی اعلام می‌شود.

بر اساس ماده ۵ دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، جلسات کمیته ناظر ماهانه یک بار با دعوت مکتوب از کلیه اعضا تشکیل می‌شود.

لذا لازم است که واحدهای دانشگاهی نسبت به برگزاری منظم جلسات کمیته ناظر (حداقل هر ماه یک جلسه) و اطلاع‌رسانی به کلیه اعضاء وفق مفاد ماده مزبور اهتمام کامل را داشته باشند. همچنین ضروری است صورتجلسات کمیته ناظر بر نشریات حداکثر یک هفته بعد از تشکیل جلسه برای دبیرخانه شورای مرکزی ناظر ارسال شود.

ضمناً لازم است ترکیب کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه که وفق بند ۲ از ماده ۲ مصوبه ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی مشتمل بر ۹ نفر عضو است کاملاً رعایت شود، عدم رعایت این ترکیب، منجر به فقدان اعتبار تصمیمات و مصوبات کمیته ناظر بر نشریات می شود.

ضمناً وجود شرط تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های حقوقی برای عضو حقوقدان الزامی است.

صاحب امتیاز نشریه می‌تواند شخص حقوقی (مانند کانون و تشکل) و یا شخص حقیقی (دانشجویان و اعضای هیئت علمی ) باشد. از این رو کمیته ناظر نمی‌تواند با درخواست انتشار نشریه از سوی دانشجویان (با صاحب امتیازی دانشجویان) مخالفت کند.

کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تنها نهادی است که باید به امور نشریات رسیدگی کند و سایر حوزه‌ها همچون کمیته انضباطی و مدیریت دانشجویی و … حق ورود بدوی به مسائل مربوط به نشریات را ندارند. رسیدگی‌های کمیته ناظر نیز باید صرفا در چارچوب مقررات مربوطه باشد.

گستره توزیع نشریات دانشگاهی محدوده دانشگاه است و وفق تبصره ۵ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی، پردیس‌های دانشگاهی، خوابگاه‌ها، بیمارستان‌های آموزشی، نیز جزء محدوده دانشگاه محسوب می‌شوند.

ضمن آنکه وفق تبصره ۶ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی، دانشگاه‌ها موظف به تعیین محل‌هایی مناسب در داخل محدوده دانشگاه برای توزیع نشریات دانشگاهی (بر اساس تعریف مندرج در تبصره ۵ ماده ۱) هستند، لازم است علاوه بر امکان توزیع نشریات دانشگاهی در محل دفتر نشریه یا نهاد صاحب امتیاز نشریه، جهت توزیع یا فروش نشریات در هر دانشکده و خوابگاه، مکانی مناسب تعبیه شود.

بدیهی است توزیع نشریه تنها با ارائه برگه امتیاز انتشار نشریه صادره از سوی کمیته ناظر بر نشریات آن دانشگاه صورت می‌گیرد و تعیین شروط دیگری مانند اخذ و یا ارائه مجوز کتبی یا شفاهی از سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر، ممنوع و غیرقانونی است.

کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تنها نهادی است که باید به امور نشریات رسیدگی کند و سایر حوزه‌ها همچون کمیته انضباطی و مدیریت دانشجویی و … حق ورود بدوی به مسائل مربوط به نشریات را ندارند.

در فرآیند دریافت تقاضای انتشار نشریه و بررسی شرایط متقاضیان و صدور پروانه انتشار نشریه و همچنین در بررسی تخلفات نشریات دانشگاهی لازم است شیوه‌نامه استفاده از فرم‌های مربوط به نشریات دانشگاهی و فرم‌های ابلاغی در نامه شماره ۲۴۶۸/۶۰۱/د تاریخ ۶ بهمن ماه ۹۴ بطور کامل و دقیق ملاک عمل قرار گیرد.

همچنین رعایت حداکثر مهلت بیست روزه مقرر در ماده ۲۱ دستورالعمل برای صدور امتیاز انتشار نشریات الزامی است. ضمناً ایجاد هرگونه محدودیت برای انتخاب نام و یا زبان و یا قطع و یا شیوه انتشار (به صورت چاپی یا الکترونیک) برای متقاضیان انتشار نشریه ممنوع است.

رسیدگی به تخلفات نشریات در کمیته انضباطی باید بر اساس ماده ۳۹ دستورالعمل اجرایی و تبصره ۱ ماده ۴ شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان و تنها در صورت ارجاع پرونده از سوی کمیته ناظر به کمیته انضباطی دانشگاه و قطعیت رأی کمیته ناظر مبنی بر محکومیت صادره برای نشریه باشد.

این نامه براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده است، مفاد آن، علاوه بر دانشگاه‌های علوم پزشکی در سایر دانشگاه‌ها نیز قابل اجرا است گرچه از نظر اداری برای دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی الزام آور نیست.

Loading...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *