کارشناسی ارشد 92 و مدرک معدل کارشناسی در کنکور ارشد 92

سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ۹۲ ناپیوسته داخل) سال ۱۳۹۲ و هیجدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور می‌رساند که ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکور ازطریق سایت این سازمان به نشانی www. sanjesh. org از روز سه شنبه ۹/۸/۹۱ آغاز و تا پایان روز سه شنبه ۱۶/۸/۹۱ اتمام می‌پذیرد. لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام کارشناسی ارشد ۹۲ که دارای شرایط عمومی واختصاصی ذیل می‌باشند، می‌توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.

sangesh 150x150 کارشناسی ارشد 92 و مدرک معدل کارشناسی در کنکور ارشد 92

کارشناسی ارشد ۹۲


شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ داوطلبان:
داوطلبان‌ لازم‌ است‌ دارای‌ شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ بوده‌ و از لحاظ مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌ منعی‌ نداشته‌ باشند.
شرایط عمومی‌:
الف) اعتقاد به دین مبین‌ اسلام‌ یا یکی‌ از ادیان‌ تصریح‌ شده‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
ب) ملتزم‌ بودن‌ به‌ احکام‌ عملی‌ اسلام‌ (انجام‌ دادن‌ واجبات‌ و پرهیز کردن‌ از محرمات‌).
تبصره ‌۱: ملاک، ‌ وضع‌ کنونی‌ داوطلب‌ در هنگام‌ ثبت‌نام‌ است‌.
تبصره ‌۲: اقلیت‌های‌ دینی‌ (ادیان‌ رسمی‌) مندرج‌ در قانون‌ اساسی‌ از این‌ شرط مستثنی‌ هستند (به‌ شرط عدم‌ تجاهر به‌ نقض‌ احکام‌ اسلام‌).
ج) عدم‌ احراز عناد (نه‌ اعتراض‌) نسبت‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
تبصره‌: در صورتی‌ که‌ داوطلب‌ سابقاً با نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ عناد داشته‌، باید تغییر نظر او احراز شود.
د) نداشتن‌ سابقه‌ عضویت‌ در ساواک‌ و فراماسونری‌ و اعقاب‌ آن‌.
ه‍‌) عدم‌ احراز فساد اخلاقی‌.
و) عدم‌ اشتهار به‌ ارتکاب‌ اعمال‌ خلاف‌ شئون‌ شغلی‌ و تحصیلی‌ در طول‌ تحصیل‌ یا زمان‌ اشتغال‌ (در صورت‌ اشتغال‌ فعلی‌).
ز) برخورداری‌ از توانایی‌ جسمی‌ به‌ تناسب‌ رشته‌ انتخابی‌ و عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر.
* تذکر مهم: ضوابط گزینش دانشگاه تربیت مدرس، با سایر دانشگاه‌ها متفاوت بوده و دارای گزینش خاص است.
شرایط اختصاصی:
الف) داشتن‌ مدرک‌کارشناسی ‌ (لیسانس‌) یا کارشناسی‌ ارشد (فوق‌ لیسانس‌ یا دکتری‌ حرفه‌ای‌) یا اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ در سال‌ آخر مقطع‌ کارشناسی‌ که‌ مدرک‌ مذکور مورد تأیید شورای ‌عالی ‌انقلاب‌ فرهنگی‌ یا وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ باشد.
تبصره ‌۱: شرکت‌ مجدد فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد و یا دکتری در همان رشته قبلی و همچنین شرکت دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری ممنوع می‌باشد و این داوطلبان حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون را ندارند. لذا فارغ‌التحصیلان با توجه‌ به‌ ضوابط مندرج‌ در این‌ دفترچه‌ به جز در رشته‌ای‌ که‌ فارغ‌التحصیل شده‌اند در صورتی که از لحاظ نظام وظیفه مشکلی نداشته باشند می‌توانند در یکی از رشته‌های مندرج در دفترچه آزمون شرکت نمایند. ‌
تبصره ۲: فارغ‌التحصیلان‌ و دانشجویان‌ رشته‌های‌ گروه ‌پزشکی‌ متقاضی ‌شرکت‌ در این ‌آزمون‌، قبل‌ از اقدام‌ به‌ ثبت‌نام‌ باید توجه‌ داشته‌ باشند که‌ از لحاظ طرح‌ تعهد خدمت‌ به‌ وزارت ‌بهداشت‌، درمان ‌و آموزش‌ پزشکی‌، وضعیت‌ خود را مشخص‌ و از نظر وزارت‌ مذکور منعی‌ برای ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ و در صورت قبولی برای ادامه تحصیل نداشته باشند. در غیر این‌ صورت‌ عواقب‌ مترتب‌ بر آن‌ به‌ عهده‌ شخص‌ متقاضی‌ خواهد بود.
تبصره ۳: فارغ‌التحصیلان‌ و دانشجویان‌ رشته‌های‌ دبیری‌ باید قبل‌ از ثبت‌نام‌ موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ را مبنی‌ بر ادامه‌ تحصیل ‌دریافت‌ و آن را نزد خود نگه دارند تا به هنگام‌ قبولی‌ در دانشگاه‌ ارائه‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ در صورت‌ قبولی‌ باید مجدداً به‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ تعهد خدمت ‌بسپارند.
تبصره ۴: دارندگان مدرک معادل کارشناسی (معادل لیسانس) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دارای ارزش استخدامی) که در یکی از آزمون‌های جامع دارندگان مدرک معادل کارشناسی سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ شرکت و حد نصاب نمره علمی لازم را کسب نموده‌اند، می‌توانند در آزمون رشته‌های تحصیلی کارشناسی ارشد گروه‌های آموزشی غیرپزشکی ثبت‌نام و شرکت نمایند. این قبیل داوطلبان در صورت موفقیت در این آزمون لازم است گواهی کسب حد نصاب نمره علمی لازم در آزمون جامع مدرک معادل کارشناسی خود را به همراه سایر مدارک لازم به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی ارائه نمایند.
تبصره ۵: بر اساس مصوبه جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانش‌آموختگان دوره‌های معادل کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (دارندگان مدرک معادل) به شرط آنکه دوره معادل آنان با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده باشد و مدرک معادل آنان مورد تأیید وزارت متبوع باشد، می‌توانند با همان مدرک در آزمون مقطع تحصیلی بالاتر برای ادامه تحصیل شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند.
تبصره ۶: بر اساس مصوبه جلسه ۲۲۱ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ شورای معین شورای انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ وزارت آموزش و پرورش، فرهنگیان دارای مدرک معادل کارشناسی می‌توانند با توجه به شرایط ذیل در آزمون‌ تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۲ ادامه تحصیل دهند. فرهنگیان دارای مدرک معادل کارشناسی شرکت کننده در این آزمون‌ در صورت پذیرفته شدن در مقاطع کارشناسی ارشد ۹۲ می‌توانند در این مقطع ادامه تحصیل داده و در پایان دوره مدرک رسمی دریافت نمایند.
۱- وزارت آموزش و پرورش موظف است صرفاً در رشته‌ها و مناطق مورد نیاز، این مصوبه را اعمال نماید.
۲- این مصوبه صرفاً شامل افرادی می‌شود که تا تاریخ ۳/۹/۱۳۷۷ مدرک معادل کارشناسی خود را اخذ نموده باشند.
۳- واحدهای درسی مقطع تحصیلی کارشناسی معادل افراد پذیرفته شده، باید مورد ارزشیابی قرار گرفته تا در صورت نیاز نسبت به گذراندن واحدهای اساسی و ضروری اقدام نمایند.
تبصره ۷: داوطلبان‌ شاغل‌ در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی‌ باید قبل‌ از ثبت‌نام‌ موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط محل کار‌ خود را مبنی‌ بر ادامه‌ تحصیل‌ دریافت‌ و آن را نزد خود نگه دارند.
ب) براساس‌ مصوبه‌ جلسه‌ ۳۳۴ مورخ‌ ۷/۱۱/۷۵ شورای‌ ‌ برنامه‌ریزی آموزش عالی‌ به‌ فارغ‌التحصیلان‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ معتبر خارجی‌ که‌ به‌ دلیل‌ کیفیت‌ (اعتبار دانشگاه‌ و محتوای‌ درسی‌) به‌ مدرک‌ فارغ‌التحصیلی‌ ارزشیابی‌ شده‌ آنان‌ عنوان‌ معادل‌ تعلق‌ گرفته‌ است‌، اجازه‌ داده‌ می‌شود که‌ در این‌ آزمون‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ چنانچه‌ حداقل ‌۸۰ درصد نمره‌ حدنصاب گزینش آزاد در رشته‌ امتحانی و در سهمیه‌ آزاد (غیر از کدرشته محل‌های بورسیه‌ و هر نوع‌ سهمیه ‌دیگر) را کسب‌ نمایند، عنوان‌ معادل‌ از مدرک‌ تحصیلی‌ آنان‌ حذف‌ و مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود.
ج) بر اساس‌ مصوبه‌ جلسه ۳۶۸ مورخ ‌۳/۱۱/۷۴ شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ در مورد مدارک‌ تحصیلی‌ صادر شده‌ توسط مدیریت‌ یکی از حوزه‌های‌ علمیه‌ قم و خراسان رضوی، فضلا و طلاب ‌حوزه‌های علمیه که بر اساس‌ مدرک‌ صادر شده‌ توسط مدیریت یکی از حوزه‌های علمیه قم‌ و خراسان رضوی دوره ‌سطح ‌۲ را گذرانده‌اند و یا تا تاریخ ۳۱/۶/۹۲ فارغ‌التحصیل‌ می‌شوند، ‌ منحصراً می‌توانند در هر یک‌ از کدرشته‌های ‌امتحانی گروه علوم انسانی ثبت‌نام‌ و در آزمون‌ آن‌ شرکت‌ نمایند و در صورت پذیرفته‌شدن مشروط به گذراندن دروس پیش‌نیاز به تشخیص گروه آموزشی ادامه تحصیل دهند. بدیهی‌ است ‌این‌ دسته‌ از داوطلبان‌ باید تصویر مدرک‌ فراغت‌ از تحصیل‌ خود را که‌ توسط یکی از مدیریت‌های‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ و یا حوزه علمیه خراسان رضوی صادر گردیده ‌است‌ در اختیار داشته باشند.
د) پذیرفته‌شدگان ‌نهایی دوره روزانه ‌آزمون‌ ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۱ و داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های روزانه پذیرفته شوند، حق ‌ثبت‌نام‌ و شرکت ‌در این ‌آزمون ‌را ندارند.
تبصره ۱: پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی دوره شبانه، نیمه‌حضوری، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش‌ عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، بین‌الملل و دوره مجازی در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۱ در صورت عدم ثبت‌نام در رشته قبولی و یا انصراف از آن با رعایت سایر شرایط و ضوابط می‌توانند در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۲ ثبت‌نام و شرکت نمایند.
تبصره ۲: داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت در رشته‌های تحصیلی دوره شبانه، نیمه‌حضوری، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش‌ عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، بین‌الملل و دوره مجازی در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۱پذیرفته شوند، در صورتیکه دارای قبولی اولیه در دوره روزانه این آزمون (سال ۱۳۹۱) باشند، حق ‌ثبت‌نام‌ و شرکت ‌در این ‌آزمون ‌را ندارند.
ه‍ (دانشجویان سال‌آخر و‌ دانش‌آموختگان مقطع‌ کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته‌ که از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۶ به بعد فارغ‌التحصیل شده‌اند، در صورتیکه ‌معدل آنان کمتر از ۱۲ ‌باشد، حق ‌ثبت‌نام ‌و شرکت‌ در این‌ آزمون ‌را ندارند.
و) پذیرفته‌شدگان‌ با توجه‌ به‌ تعهدات‌ آموزش‌ رایگان‌ باید برابر طول‌ مدت‌ تحصیل‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد، در موقع‌ ثبت‌نام‌ تعهد بسپارند تا در محلی‌ که‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ در صورت‌ نیاز تعیین‌ می‌کند به‌ خدمت‌ اشتغال‌ ورزند.
تبصره: پذیرفته‌شدگان‌ شاغل‌ در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی‌ با توجه‌ به‌ تعهدات‌ آموزش‌ رایگان‌ باید برابر طول‌ مدت‌ تحصیل‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد ۹۲ ، در موقع‌ ثبت‌نام‌ به‌ وزارتخانه‌، سازمان‌ و یا نهاد دولتی‌ مربوط تعهد خدمت‌ بسپارند.
ز) وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ هیچیک‌ از دانشجویان‌ مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد ۹۲ بورس‌ تحصیلی‌ اعطاء نمی‌نماید.
ح) بهره‌مندان‌ از مزایای‌ صندوق‌های‌ رفاه‌ دانشجویان‌ چنانچه‌ قصد ادامه ‌تحصیل‌ در مقطع‌ بالاتر را داشته‌ باشند، می‌توانند با سپردن‌ تضمین‌ کافی (به ‌تشخیص ‌صندوق‌های‌ رفاه‌ دانشجویان‌) به ‌صندوق‌های ‌مذکور، انجام‌ تعهد خود را به‌ بعد از خاتمه‌ مقطع‌ تحصیلی‌ جدید موکول‌ نمایند.
تبصره: چنانچه‌ هر یک‌ از فارغ‌التحصیلان‌ پس‌ از اشتغال‌ و کسب‌ درآمد نسبت‌ به‌ پرداخت‌ اقساط وام‌ خود اقدام‌ ننموده‌ باشند، مشمول‌ تسهیلات‌ موضوع‌ این‌ بند نخواهند شد و لازم‌ است‌ قبل ‌از ثبت‌نام ‌در مقطع ‌تحصیلی‌ جدید با صندوق‌های ‌رفاه‌ دانشجویان‌ تسویه‌ حساب‌ نمایند.

 • ثبت نام کارشناسی ارشد فرهنگیان
 • شرط معدل برای کارشناسی ارشد
 • مدرک معادل کارشناسی
 • کارشناسی ارشد فرهنگیان
 • شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان
 • ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان
 • کارشناسی ارشد با شرط معدل
 • ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل فرهنگیان
 • مدرک معادل کارشناسی ارشد
 • شرایط شرکت در کارشناسی ارشد
 • ارشد فرهنگیان
 • شرایط معدل در کارشناسی ارشد
 • شرایط پذیرش کارشناسی ارشد در دانشگاه فرهنگیان
 • شرط معدل کارشناسی ارشد
 • ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل کارشناسی
 • ادامه تحصیل فرهنگیان در کارشناسی ارشد
 • آزمون کارشناسی ارشد فرهنگیان
 • ادامه تحصیل مدارک معادل کارشناسی
 • کارشناسی ارشدفرهنگیان
 • مدرک معادل کارشناسی فرهنگیان
 • شرط معدل برای کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان
 • کارشناسی ارشد شرط معدل
 • آزمون معادل کارشناسی ارشد
 • شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان
 • شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان ۹۲
 • ثبت نام کارشناسی ارشد با شرط معدل
 • مدارک معادل
 • کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان ۹۲
 • شرایط پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان

برای از دست ندادن جدیدترین اطلاعیه ها و آخرین اخبار آزمون دانشگاه آزاد ، وزارت بهداشت و کنکور سازمان سنجش ، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید :

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

46 Responses

 1. برای خریداینترنتی کارت کارشناسی ارشد باید به کدام قسمت مراجعه کنم؟

 2. در حال حاضر دانشجو هستم و ۲ترم دیگه باقی مانده. بهمن ۹۲ فارغ التحصیل میشوم. ایا میتونم در ازمون ارشد وزارت بهداشت سال ۹۲ شرکت کنم؟؟؟

 3. سلام علیکم بارها وبارها توسط سایت های مختلف مشکلمان رامطرح کرده ایم ولی متاسفانه تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم خواهشمندیم شما را به امام زمان قسم میدهیم این موضوع راپیگیری نمایید و دل یک عده فرهنگی راشاد نمایید.
  متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی بعداز آنکه بخشنامه راوزارت آموزش وپرورش به استان ها فرستاده بودند وبعد ازثبت نام مادرکنکورتبصره ای به آن اضافه نموده که فقط فارغ التحصیلان قبل از۳/۹/۷۷مجازبه شرکت می باشند و این مشکل مارابیشتر نمود
  مادرسال۷۶درضمن خدمت فرهنگیان پذیرفته شده بودیم وبعداز۴دوره درتابستان که باسختی ومشقت گرما ودوری مسیرراه که ازشهرستان به تهران می آمدیم باسختترین شرایط واستادان مطمئن
  وکسی به مانگفته بودکه مدرکمان معادل می شودویااینکه بعدازتاریخ۳/۹/۷۷نبایددانشگاه به مامدرک معادل می داده که داده است ولی حالا مانده ایم که چه کنیم الان قبل ازآن تاریخ راپذیرفته اند ولی مارانه.
  همه جاهم سرزده ایم ولی تاکنون نتیجه ای نگرفته ایم شمارابخداموضوع رابررسی وازحق مادفاع کنید بخداانصاف نیست وخداراخوش نمی آیدکه اینگونه ما مایوس و نا امیدباشیم فقط می خواهیم ادامه تحصیل بدهیم
  شمارابه خدابه وزیراعلام نماییدازحق مادفاع کند
  ودل امثال ماراشادنماید
  خداوامام زمان یاریگر شماباشد.ممنونیم

 4. با سلام و عرض خسته نباشی یه سوال داشتم . میخواستم بدونم من الان دانشجو هستم و بهمن ۹۲ فارغ التحصیل میشم امسال ارشد شرکت کردم اگه قبول بشم میتونم ترم اول مرخصی بگیرم و ترم دوم ثبت نام کنم ؟

 5. باسلام.بنده در سال ۱۳۷۹در ازمون ضمن خدمت فرهنگیان دوره کارشناسی شرکت نموده وپذیرفته شدم حالا چند سال پشت درهای بسته وگره های کور مدرک معادل مانده واسیر می باشم برای ادامه تحصیل ما فکری اندیشیده شده؟یا باید انتظار کشید؟شما را به خدا فکری کرده ومن وامثال بنده را از بلاتکلیفی نجات دهید.

 6. با سلام من هم یکی از فرهنگیانی هستم که پس از تاریخ اعلام شده از طرف سازمان سنجش مدرک معادل لیسانس گرفتم و بسیار بسیار مشتاق به ادامه تحصیل .به طوری که به هر کجا توانسته ام سر زده ام و هر سال دفترچه های ازمون ورودی کارشناسی ارشد را با امید دنبال کرده ام لطفا به کار ما رسیدگی کنید .منتظر جواب شما هستیم.ممنونم.

 7. سلام من در دومین مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ثبت نام نکردم آیا فرستی دیگری هست که من بتونم ثبت نام کنم و همچنین ثبت نام کنکور ارشددانشگاه آزاد سال ۹۲ کی شروع می شود.

 8. .باسلام . من تمام مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد امسالم رو گم کردم… برای گرفتن کارت ورود به جلسه چیکار کنم… لطفا راهنماییم کنید…

 9. سلام. من درحال حاضر سوم دبیرستان هستم میخوام ببینم شرط معدل درسال ۹۲ چقدراست?

 10. با سلام،ضمن تشکر از مطالب مفیدی که درسایت گذاشتید.بنده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی هستم که در حال حاضر به طور رسمی در اموزش و پرورش مشغول به کار می باشم.می خواستم بپرسم آیا می توانم در رشته کارشناسی گرافیک در دانشگاه فرهنگیان ثبت نام کنم. ضمن اینکه متولد سال ۶۲ و ساکن ابهر(استان زنجان)می باشم

 11. با سلام بنده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی هستم که در حال حاضر به طور رسمی در اموزش و پرورش مشغول به کار می باشم.می خواستم بپرسم آیا می توانم در رشته کارشناسی گرافیک در دانشگاه فرهنگیان ثبت نام کنم. ضمن اینکه متولد سال ۶۲ و ساکن ابهر(استان زنجان)می باشم

 12. باسلام.دانشجوی ترم هشت هستم ورودی۸۸٫کنکورارشدداردم ورتبه اول بین هم ورودیای خودمم هستم.خواستم بدونم کی فرم ارشدبدون آزمونوروسایت میذارن.خیلی نگرانم امسال سهمیه ممتازاروبردارن.

 13. با سلام.لطفا جواب منو بدهید.من با معدل بالا چرا نمیتونم وارد کارشناسی ارشد بدون کنکور ازاد بشم.من دانشکاه غیرانتفایی کارشناسی خوندم.چرا اینطوریه!!!!!واقعا انصافه!!!!

 14. سلام میخواستم بدونم چه زمانی میتونم فرم بدون آزمون کارشناسی ارشد مشاهده کنم رشته خودم بین همه ورودی ها اول هستم میتونم از این امتیاز استفاده کنم با تشکر

 15. باعرض سلام من در ارشد۹۲ شرکت کردم وتا یه ماه دیگه نتیجه هاهم اعلام میشن.من نفر ۵در بین ورودی های ۸۸دانشکده ی خودم در رشته ام میباشم خواستم بدونم شانس پذیرش در همون رشته در دانشکده حودم در مقطع ارشد بدون ازمون را دارم؟

 16. با سلام وخداقوت
  بنده دارای مدرک کارشناسی با مجوز سازمان مدیریت سابق کشور در سال ۱۳۸۲ هستم درسال ۹۱ دردانشگاه های پیام نور وآزاد پذیرفته شدم که نهایت دردانشگاه آزاد ثبت نام کردم بعداز یک ترم تحصیل اعلام کردند که مدرک شما معادل بوده ونمی توانید ادامه تحصیل بدهید لطفا راهنمایی بفرمایید که چگونه می توانم ادامه تحصیل بدهم ؟

 17. سلام رسمی آ.پ. هستم ومجاز کنکور ارشد ۹۲٫کامپیوتر نرم افزار گرایش ۳ ۱۲۷۷٫ تربیت دبیر شهید رجایی روزانه سهمیه فرهنگیان داره.بارتبه ۷۸۶۱(اون آخرا) پذیرفته میشم.
  بارتبه ۷۸۴۰ غیرانتفاعی زاگرس کرمانشاه قبول میشم؟
  ممنون

 18. لطفا در خصوص راه حلی برای کسانی که در آزمون۸۴/۸۵/۸۶ شرکت ننموده اند توضیح و راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر و سپاس.

 19. سلام.خسته نباشید.دارای مدرک کارشناسی علمی کاربردی اصلاح وتربیت سال۹۲بامعدل۱۸به بالاهستم.آیامشمول شرایط پذیرش ارشدشرط معدل ممتازین میباشم؟

 20. سلام
  فارغ التحصیل کارشناسی رشته دبیری زبان وادبیات فارسی هستم میتونم تو رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی شرکت کنم ا تشکر

 21. باسلام.بنده فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی از دانشگاه پیام نور هستم.میخواستم ببینم میتونم فوق لیسانس رشته حقوق بخونم.اگه میشه شرایطش چیه؟

 22. من هنوز فارغ التحصیل نشدم ترم ۷و ۸ من باقی مانده میتونم آزمون سراسری ارشد ۹۳شرکت کنم؟

 23. با عرض سلام و خسته نباشید
  من یک دبیر هستم با حدود ده سال سابقه کار ، و در رشته های آمار ، ریاضی ، اقتصاد خرد ، اقتصاد کلان و مدیریت ، تدریس میکنم مدرک من کارشناسی حسابداری (معادل) هست از دانشگاه پیام نور دزفول الان میخوام ادامه تحصیل بدم در مقطع تحصیلات تکمیلی باید چکار کنم آیا میتونم کنکور شرکت کنم با توجه به مدرک معادلم؟ جوابمو بدین ممنون میشم

 24. سلام
  فارغ التحصیل کارشناسی رشته دبیری زبان وادبیات فارسی از دانشگاه پیام نورو ورودی سال ۱۳۷۳هستم البته دارای کارشناسی معادل میباشم بامعدل ۱۰ آیا می توانم ارشد ثبت نام کنم؟شرایط شرکت کارشناسی ارشدچگونه است؟ در ضمن فرهنگی می باشم.

 25. باعرض سلام
  من درتاریخ ۷۷/۴/۳۰مدرک کارشناسی خودرا براساس مجوزازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی(سابق)کشوردریافت کرده ام آیامی توانم درکارشناسی ارشد ادامه تحصیل نمایم (مدرکم راازمرکزآموزش ضمن خدمت فرهنگیان گرفته ام لطفا راهنمایی
  نمایید

 26. سلام: دبیر اموزش وپرورش هستم درسال ۱۳۸۲ از اموزشکده مهاجر اصفهان لیسانس برق گرفتم اما به دلیل معادل بودن مدرک قادر به ادامه تحصیل نیستم.از اقای نادری منش معاون اموزشی وزارت علوم درخواست میشود لطفی نمایند واین مشکل فرهنگیان را حل نمایند

 27. با عرض سلام و خسته نباشید
  کنکور ارشد آزاد۹۲ رو باید ۲۰ انتخاب دانشگاه میزدیم من ۱ انتخاب زدم نمی دونستم می خواستم ببینم چی میشه حالا داانشگاه خودش واسمون انتخاب نمی کنه؟
  با تشکر

 28. سلام ،لطفا کمی انصاف داشته باشید ، تو این دوره ای که بدون کنکور در بعضی دانشگاه ها
  بی دردسر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد میدن ،فقط زور مسئولین به فرهنگیان مدرک گرفته در اون چهار سال می رسه.من یکی خودم و بسیاری از همکاران زحمتکشم با هزار بدبختی زمانی که تو روستای بسیار دور افتاده تدریس می کردیم با هزار گرفتاری و مشقت مدرک لیسانس ضمن خدمت فرهنگیان رو گرفتیم و حالا بعد از اون همه سختی با این مشکل مواجه شدیم.مگه بین واحدهایی که ما پاس کردیم با اونهایی که الان دارند مدرک رسمی فرهنگیان می گیرند چه فرقی وجود داره.
  از شما مسئولین محترم خواهشمندیم کمی بیشتر تأمل کنید و مشکلات فرهنگیان دارنده ی مدرک معادل رو بیشتر درک کنید.
  متشکرم

 29. ا سلام وخداقوت
  بنده دارای مدرک کارشناسی با مجوز سازمان مدیریت در سال ۱۳۸۱ هستم امسال(شهریور ۹۲) دردانشگاه آزاد پذیرفته شدم ولی میگویند نمی توانید ادامه تحصیل بدهید لطفا راهنمایی بفرمایید که چگونه می توانم ادامه تحصیل بدهم ؟

 30. با سلام من دبیر ریاضی با ۱۲ سال سابقه هستم که سال ۸۱ با مدرک معادل از اموزش ضمن خدمت یاسوج با مدرک معادل فارغ تحصیل شدم سال ۹۱ کارشناسی ارشد روزانه دانشگاه قم قبول شدم بعد از یک ترم گفتن شما باید نامه قبولی در امتحان جامع بیاورید اما من در این امتحان قبول نشده بودم که گفتن باید انصراف دهی و من مجبور به ترک تحصیل شدم ایا امیدی هست این مشکل حل شود و من سال ۹۳ دوباره امتحان دهم

 31. سلام خسته نباشید.اقا سوال من اینه ک اگه امسال کنکور ارشد قبول نشم با این که تو کنکور سراسری پشت کنکور نموندم میتونم یه سال دیگه پشت کنکور ارشد بمونم یا نه؟
  اگه لطف کنید جواب سوالمو واسم ایمیل کنید ممنون میشم چون واسم مهمه.
  با تشکر

 32. سلام-یکی ازدوستان کارشناسی معادل ادبیات فارسی دارد.ایا امتحان برای برداشتن معادل وجود دارد و چه موقع برگزار می گردد.منتظر پاسخ شما هستم.تشکر

 33. سلام.من ۲ترم دیگه لیسانس مهندسی itرو میگیرم.برای شرکت در آزمون ارشد باید چیکارکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 34. سلام .ورودی مهر ماه سال۷۷ضمن خدمت وفارغ التحصیل سال۷۹ کارشناسی دینی قران هستم ایا می توانم کارشناسی ارشد شرکت کنم؟

 35. سلام ورودی مهر۷۷ ضمن خدمت فرهنگیان وفارغ التحصیل سال۷۹هستم ایا می توانم کار شناسی ارشدسال۹۳ شرکت کنم؟

 36. سلام
  من دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نورهستم امااموزش محمورهستم اگه مجددا توازمون ارشد همین رشته ای که میخونم قبول شم وبعدقبولی انصراف بدم کارم غیرقانونی محسوب میشه یا میتونم بعدانصراف تو رشته ای که قبول خواهم شد شرکت کنم؟

 37. سلام
  من دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نورهستم امااموزش محمورهستم اگه مجددا توازمون ارشد همین رشته ای که میخونم درهمون رشته غیراموزش محور قبول شم وبعدقبولی انصراف بدم کارم غیرقانونی محسوب میشه یا میتونم بعدانصراف تو رشته ای که قبول خواهم شد شرکت کنم؟

 38. سلام بنده دارای مدرک معادل کارشناسی ادبیات فارسی با مجوز مدیریت برنامه ریزی سابق ورودی ۷۹و در سال ۸۱ موفق به اخذ مدرک شده ام آیا حق شرکت ر آزمون کارشناسی ارشد ۹۲-۹۳ دارم؟در غیر اینصورت تکلیفم برای ادامه تحصیل چیست؟ متشکرم

 39. سلام من دارای مدرک کارشناسی معادل(ورود۷۹وپایاندوره۸۱) با مجوز مدیریت برنامه ریزی (سابق)مباشم آیا حق شرکت در آزمون ارشد ۹۲-۹۳دارم؟در غیر اینصورت تکلیفم جهت ادامه تحصیل چیست؟باتشکر از راهنمایی شما

 40. سلام من دانشجوی رشته مدیریت جهانگردی هستم میخواستم بدونم میتونم در ازمون دانشگاه ازاد رشته پرستاری شرکت کنم؟لطفا جوابم را به ایمیلم بفرستین منتظرم .مرسی

 41. سلام ،می خواستم بدون به معدل۱۲/۵ مدرک معادل کارشناسی تعلق می گیرد یا نه؟

 42. با سلام صلوات…

  اینجانب در حال تحصیل کارشناسی دانشگاه پیام نور میباشم و در اردیبهشت ۹۴ که ارشد برگزار خواهد شد حدود ۱۰ واحد من از کارشناسی باقی میماند آیا می توانم کنکور ارشد بدهم و اگه قبول شدم ۱ ترم مرخصی بگیرم؟آیا داشتن مدرک کارشناسی {لیسانس}برای کنکور ارشدحتما نیاز است یا خیر؟لطفا پاسخ دهید سپاس/

 43. با سلام من فارغ تحصیل رشته حسابداری دانشگاه ÷یام نورم میتوانم در ازمون کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان ثبت نام کنم درصورت قبولی استخدام میشوم و ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد فرهنگیان کیه؟

 44. خواهش میکنم همین جا جوابمو بدید چون برام خیلی مهمه

 45. با سلام.اگر ۲ ترم مانده باشد تا مدرک کارشناسی بگیریم ایا میشه ازمون سراسری و ازاد و پیامنور شرکت کرد و با قبولی یک ترم مرخصی گرفت؟ ترم ۷ هستم احتمالا ۹ ترمه میشم.

 46. با سلام.ترم ۷ هستم و احتمالا ۹ ترمه میشم.ایا میتونم ترم ۸ در ازمون ارشد سراسری و ازاد و پیام نور شرکت کنم و اگر قبول شدم یک ترم مرخصی بگیرم؟با تشکر.

دیدگاهی بنویسید (ایمیل معتبر وارد کنید تا پاسخ آن را به ایمیلتان بفرستیم.)


7 + = 12