کارشناسی ارشد 92 و مدرک معدل کارشناسی در کنکور ارشد 92

سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ۹۲ ناپیوسته داخل) سال ۱۳۹۲ و هیجدهمین المپیاد علمی دانشجویی کشور می‌رساند که ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکور ازطریق سایت این سازمان به نشانی www. sanjesh. org از روز سه شنبه ۹/۸/۹۱ آغاز و تا پایان روز سه شنبه ۱۶/۸/۹۱ اتمام می‌پذیرد. لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام کارشناسی ارشد ۹۲ که دارای شرایط عمومی واختصاصی ذیل می‌باشند، می‌توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.

کارشناسی ارشد 92

کارشناسی ارشد ۹۲


شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ داوطلبان:
داوطلبان‌ لازم‌ است‌ دارای‌ شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ بوده‌ و از لحاظ مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌ منعی‌ نداشته‌ باشند.
شرایط عمومی‌:
الف) اعتقاد به دین مبین‌ اسلام‌ یا یکی‌ از ادیان‌ تصریح‌ شده‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
ب) ملتزم‌ بودن‌ به‌ احکام‌ عملی‌ اسلام‌ (انجام‌ دادن‌ واجبات‌ و پرهیز کردن‌ از محرمات‌).
تبصره ‌۱: ملاک، ‌ وضع‌ کنونی‌ داوطلب‌ در هنگام‌ ثبت‌نام‌ است‌.
تبصره ‌۲: اقلیت‌های‌ دینی‌ (ادیان‌ رسمی‌) مندرج‌ در قانون‌ اساسی‌ از این‌ شرط مستثنی‌ هستند (به‌ شرط عدم‌ تجاهر به‌ نقض‌ احکام‌ اسلام‌).
ج) عدم‌ احراز عناد (نه‌ اعتراض‌) نسبت‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
تبصره‌: در صورتی‌ که‌ داوطلب‌ سابقاً با نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ عناد داشته‌، باید تغییر نظر او احراز شود.
د) نداشتن‌ سابقه‌ عضویت‌ در ساواک‌ و فراماسونری‌ و اعقاب‌ آن‌.
ه‍‌) عدم‌ احراز فساد اخلاقی‌.
و) عدم‌ اشتهار به‌ ارتکاب‌ اعمال‌ خلاف‌ شئون‌ شغلی‌ و تحصیلی‌ در طول‌ تحصیل‌ یا زمان‌ اشتغال‌ (در صورت‌ اشتغال‌ فعلی‌).
ز) برخورداری‌ از توانایی‌ جسمی‌ به‌ تناسب‌ رشته‌ انتخابی‌ و عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر.
* تذکر مهم: ضوابط گزینش دانشگاه تربیت مدرس، با سایر دانشگاه‌ها متفاوت بوده و دارای گزینش خاص است.
شرایط اختصاصی:
الف) داشتن‌ مدرک‌کارشناسی ‌ (لیسانس‌) یا کارشناسی‌ ارشد (فوق‌ لیسانس‌ یا دکتری‌ حرفه‌ای‌) یا اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ در سال‌ آخر مقطع‌ کارشناسی‌ که‌ مدرک‌ مذکور مورد تأیید شورای ‌عالی ‌انقلاب‌ فرهنگی‌ یا وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ باشد.
تبصره ‌۱: شرکت‌ مجدد فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد و یا دکتری در همان رشته قبلی و همچنین شرکت دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری ممنوع می‌باشد و این داوطلبان حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون را ندارند. لذا فارغ‌التحصیلان با توجه‌ به‌ ضوابط مندرج‌ در این‌ دفترچه‌ به جز در رشته‌ای‌ که‌ فارغ‌التحصیل شده‌اند در صورتی که از لحاظ نظام وظیفه مشکلی نداشته باشند می‌توانند در یکی از رشته‌های مندرج در دفترچه آزمون شرکت نمایند. ‌
تبصره ۲: فارغ‌التحصیلان‌ و دانشجویان‌ رشته‌های‌ گروه ‌پزشکی‌ متقاضی ‌شرکت‌ در این ‌آزمون‌، قبل‌ از اقدام‌ به‌ ثبت‌نام‌ باید توجه‌ داشته‌ باشند که‌ از لحاظ طرح‌ تعهد خدمت‌ به‌ وزارت ‌بهداشت‌، درمان ‌و آموزش‌ پزشکی‌، وضعیت‌ خود را مشخص‌ و از نظر وزارت‌ مذکور منعی‌ برای ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ و در صورت قبولی برای ادامه تحصیل نداشته باشند. در غیر این‌ صورت‌ عواقب‌ مترتب‌ بر آن‌ به‌ عهده‌ شخص‌ متقاضی‌ خواهد بود.
تبصره ۳: فارغ‌التحصیلان‌ و دانشجویان‌ رشته‌های‌ دبیری‌ باید قبل‌ از ثبت‌نام‌ موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ را مبنی‌ بر ادامه‌ تحصیل ‌دریافت‌ و آن را نزد خود نگه دارند تا به هنگام‌ قبولی‌ در دانشگاه‌ ارائه‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ در صورت‌ قبولی‌ باید مجدداً به‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ تعهد خدمت ‌بسپارند.
تبصره ۴: دارندگان مدرک معادل کارشناسی (معادل لیسانس) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دارای ارزش استخدامی) که در یکی از آزمون‌های جامع دارندگان مدرک معادل کارشناسی سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ شرکت و حد نصاب نمره علمی لازم را کسب نموده‌اند، می‌توانند در آزمون رشته‌های تحصیلی کارشناسی ارشد گروه‌های آموزشی غیرپزشکی ثبت‌نام و شرکت نمایند. این قبیل داوطلبان در صورت موفقیت در این آزمون لازم است گواهی کسب حد نصاب نمره علمی لازم در آزمون جامع مدرک معادل کارشناسی خود را به همراه سایر مدارک لازم به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی ارائه نمایند.
تبصره ۵: بر اساس مصوبه جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۷/۱۱/۸۸ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی، دانش‌آموختگان دوره‌های معادل کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (دارندگان مدرک معادل) به شرط آنکه دوره معادل آنان با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده باشد و مدرک معادل آنان مورد تأیید وزارت متبوع باشد، می‌توانند با همان مدرک در آزمون مقطع تحصیلی بالاتر برای ادامه تحصیل شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند.
تبصره ۶: بر اساس مصوبه جلسه ۲۲۱ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ شورای معین شورای انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ وزارت آموزش و پرورش، فرهنگیان دارای مدرک معادل کارشناسی می‌توانند با توجه به شرایط ذیل در آزمون‌ تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۲ ادامه تحصیل دهند. فرهنگیان دارای مدرک معادل کارشناسی شرکت کننده در این آزمون‌ در صورت پذیرفته شدن در مقاطع کارشناسی ارشد ۹۲ می‌توانند در این مقطع ادامه تحصیل داده و در پایان دوره مدرک رسمی دریافت نمایند.
۱- وزارت آموزش و پرورش موظف است صرفاً در رشته‌ها و مناطق مورد نیاز، این مصوبه را اعمال نماید.
۲- این مصوبه صرفاً شامل افرادی می‌شود که تا تاریخ ۳/۹/۱۳۷۷ مدرک معادل کارشناسی خود را اخذ نموده باشند.
۳- واحدهای درسی مقطع تحصیلی کارشناسی معادل افراد پذیرفته شده، باید مورد ارزشیابی قرار گرفته تا در صورت نیاز نسبت به گذراندن واحدهای اساسی و ضروری اقدام نمایند.
تبصره ۷: داوطلبان‌ شاغل‌ در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی‌ باید قبل‌ از ثبت‌نام‌ موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط محل کار‌ خود را مبنی‌ بر ادامه‌ تحصیل‌ دریافت‌ و آن را نزد خود نگه دارند.
ب) براساس‌ مصوبه‌ جلسه‌ ۳۳۴ مورخ‌ ۷/۱۱/۷۵ شورای‌ ‌ برنامه‌ریزی آموزش عالی‌ به‌ فارغ‌التحصیلان‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ معتبر خارجی‌ که‌ به‌ دلیل‌ کیفیت‌ (اعتبار دانشگاه‌ و محتوای‌ درسی‌) به‌ مدرک‌ فارغ‌التحصیلی‌ ارزشیابی‌ شده‌ آنان‌ عنوان‌ معادل‌ تعلق‌ گرفته‌ است‌، اجازه‌ داده‌ می‌شود که‌ در این‌ آزمون‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ چنانچه‌ حداقل ‌۸۰ درصد نمره‌ حدنصاب گزینش آزاد در رشته‌ امتحانی و در سهمیه‌ آزاد (غیر از کدرشته محل‌های بورسیه‌ و هر نوع‌ سهمیه ‌دیگر) را کسب‌ نمایند، عنوان‌ معادل‌ از مدرک‌ تحصیلی‌ آنان‌ حذف‌ و مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود.
ج) بر اساس‌ مصوبه‌ جلسه ۳۶۸ مورخ ‌۳/۱۱/۷۴ شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ در مورد مدارک‌ تحصیلی‌ صادر شده‌ توسط مدیریت‌ یکی از حوزه‌های‌ علمیه‌ قم و خراسان رضوی، فضلا و طلاب ‌حوزه‌های علمیه که بر اساس‌ مدرک‌ صادر شده‌ توسط مدیریت یکی از حوزه‌های علمیه قم‌ و خراسان رضوی دوره ‌سطح ‌۲ را گذرانده‌اند و یا تا تاریخ ۳۱/۶/۹۲ فارغ‌التحصیل‌ می‌شوند، ‌ منحصراً می‌توانند در هر یک‌ از کدرشته‌های ‌امتحانی گروه علوم انسانی ثبت‌نام‌ و در آزمون‌ آن‌ شرکت‌ نمایند و در صورت پذیرفته‌شدن مشروط به گذراندن دروس پیش‌نیاز به تشخیص گروه آموزشی ادامه تحصیل دهند. بدیهی‌ است ‌این‌ دسته‌ از داوطلبان‌ باید تصویر مدرک‌ فراغت‌ از تحصیل‌ خود را که‌ توسط یکی از مدیریت‌های‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ و یا حوزه علمیه خراسان رضوی صادر گردیده ‌است‌ در اختیار داشته باشند.
د) پذیرفته‌شدگان ‌نهایی دوره روزانه ‌آزمون‌ ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۱ و داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت دوره های روزانه پذیرفته شوند، حق ‌ثبت‌نام‌ و شرکت ‌در این ‌آزمون ‌را ندارند.
تبصره ۱: پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی دوره شبانه، نیمه‌حضوری، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش‌ عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، بین‌الملل و دوره مجازی در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۱ در صورت عدم ثبت‌نام در رشته قبولی و یا انصراف از آن با رعایت سایر شرایط و ضوابط می‌توانند در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۲ ثبت‌نام و شرکت نمایند.
تبصره ۲: داوطلبانی که در مرحله تکمیل ظرفیت در رشته‌های تحصیلی دوره شبانه، نیمه‌حضوری، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش‌ عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، بین‌الملل و دوره مجازی در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال ۱۳۹۱پذیرفته شوند، در صورتیکه دارای قبولی اولیه در دوره روزانه این آزمون (سال ۱۳۹۱) باشند، حق ‌ثبت‌نام‌ و شرکت ‌در این ‌آزمون ‌را ندارند.
ه‍ (دانشجویان سال‌آخر و‌ دانش‌آموختگان مقطع‌ کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته‌ که از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۶ به بعد فارغ‌التحصیل شده‌اند، در صورتیکه ‌معدل آنان کمتر از ۱۲ ‌باشد، حق ‌ثبت‌نام ‌و شرکت‌ در این‌ آزمون ‌را ندارند.
و) پذیرفته‌شدگان‌ با توجه‌ به‌ تعهدات‌ آموزش‌ رایگان‌ باید برابر طول‌ مدت‌ تحصیل‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد، در موقع‌ ثبت‌نام‌ تعهد بسپارند تا در محلی‌ که‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ در صورت‌ نیاز تعیین‌ می‌کند به‌ خدمت‌ اشتغال‌ ورزند.
تبصره: پذیرفته‌شدگان‌ شاغل‌ در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی‌ با توجه‌ به‌ تعهدات‌ آموزش‌ رایگان‌ باید برابر طول‌ مدت‌ تحصیل‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد ۹۲ ، در موقع‌ ثبت‌نام‌ به‌ وزارتخانه‌، سازمان‌ و یا نهاد دولتی‌ مربوط تعهد خدمت‌ بسپارند.
ز) وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ هیچیک‌ از دانشجویان‌ مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد ۹۲ بورس‌ تحصیلی‌ اعطاء نمی‌نماید.
ح) بهره‌مندان‌ از مزایای‌ صندوق‌های‌ رفاه‌ دانشجویان‌ چنانچه‌ قصد ادامه ‌تحصیل‌ در مقطع‌ بالاتر را داشته‌ باشند، می‌توانند با سپردن‌ تضمین‌ کافی (به ‌تشخیص ‌صندوق‌های‌ رفاه‌ دانشجویان‌) به ‌صندوق‌های ‌مذکور، انجام‌ تعهد خود را به‌ بعد از خاتمه‌ مقطع‌ تحصیلی‌ جدید موکول‌ نمایند.
تبصره: چنانچه‌ هر یک‌ از فارغ‌التحصیلان‌ پس‌ از اشتغال‌ و کسب‌ درآمد نسبت‌ به‌ پرداخت‌ اقساط وام‌ خود اقدام‌ ننموده‌ باشند، مشمول‌ تسهیلات‌ موضوع‌ این‌ بند نخواهند شد و لازم‌ است‌ قبل ‌از ثبت‌نام ‌در مقطع ‌تحصیلی‌ جدید با صندوق‌های ‌رفاه‌ دانشجویان‌ تسویه‌ حساب‌ نمایند.

Loading...
 • ثبت نام کارشناسی ارشد فرهنگیان
 • شرط معدل برای کارشناسی ارشد
 • مدرک معادل کارشناسی
 • کارشناسی ارشد فرهنگیان
 • شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان
 • کارشناسی ارشد با شرط معدل
 • ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان
 • ادامه تحصیل دارندگان مدرک معادل فرهنگیان
 • مدرک معادل کارشناسی ارشد
 • شرایط شرکت در کارشناسی ارشد
 • شرط معدل کارشناسی ارشد
 • ارشد فرهنگیان
 • شرایط معدل در کارشناسی ارشد
 • شرایط پذیرش کارشناسی ارشد در دانشگاه فرهنگیان
 • دانشگاه فرهنگیان کارشناسی ارشد
 • کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان
 • آزمون کارشناسی ارشد فرهنگیان
 • ادامه تحصیل فرهنگیان دارای مدرک معادل کارشناسی
 • ادامه تحصیل فرهنگیان در کارشناسی ارشد
 • کارشناسی ارشدفرهنگیان
 • ادامه تحصیل مدارک معادل کارشناسی
 • کارشناسی ارشد شرط معدل
 • شرایط کارشناسی ارشد با شرط معدل
 • شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان
 • مدرک معادل کارشناسی فرهنگیان
 • کارشناسی ارشد بدون کنکور با شرط معدل
 • شرط معدل برای کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
 • شرایط شرکت در کنکور ارشد
 • شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان ۹۲
 • آزمون معادل کارشناسی ارشد
52 comments on “کارشناسی ارشد 92 و مدرک معدل کارشناسی در کنکور ارشد 92
 1. شادي گفت:

  برای خریداینترنتی کارت کارشناسی ارشد باید به کدام قسمت مراجعه کنم؟

 2. ساناز اسمی گفت:

  در حال حاضر دانشجو هستم و ۲ترم دیگه باقی مانده. بهمن ۹۲ فارغ التحصیل میشوم. ایا میتونم در ازمون ارشد وزارت بهداشت سال ۹۲ شرکت کنم؟؟؟

 3. جمع كثيري از فرهنگيان گفت:

  سلام علیکم بارها وبارها توسط سایت های مختلف مشکلمان رامطرح کرده ایم ولی متاسفانه تاکنون به نتیجه ای نرسیده ایم خواهشمندیم شما را به امام زمان قسم میدهیم این موضوع راپیگیری نمایید و دل یک عده فرهنگی راشاد نمایید.
  متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که شورای عالی انقلاب فرهنگی بعداز آنکه بخشنامه راوزارت آموزش وپرورش به استان ها فرستاده بودند وبعد ازثبت نام مادرکنکورتبصره ای به آن اضافه نموده که فقط فارغ التحصیلان قبل از3/9/77مجازبه شرکت می باشند و این مشکل مارابیشتر نمود
  مادرسال76درضمن خدمت فرهنگیان پذیرفته شده بودیم وبعداز4دوره درتابستان که باسختی ومشقت گرما ودوری مسیرراه که ازشهرستان به تهران می آمدیم باسختترین شرایط واستادان مطمئن
  وکسی به مانگفته بودکه مدرکمان معادل می شودویااینکه بعدازتاریخ3/9/77نبایددانشگاه به مامدرک معادل می داده که داده است ولی حالا مانده ایم که چه کنیم الان قبل ازآن تاریخ راپذیرفته اند ولی مارانه.
  همه جاهم سرزده ایم ولی تاکنون نتیجه ای نگرفته ایم شمارابخداموضوع رابررسی وازحق مادفاع کنید بخداانصاف نیست وخداراخوش نمی آیدکه اینگونه ما مایوس و نا امیدباشیم فقط می خواهیم ادامه تحصیل بدهیم
  شمارابه خدابه وزیراعلام نماییدازحق مادفاع کند
  ودل امثال ماراشادنماید
  خداوامام زمان یاریگر شماباشد.ممنونیم

 4. حمزه گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشی یه سوال داشتم . میخواستم بدونم من الان دانشجو هستم و بهمن 92 فارغ التحصیل میشم امسال ارشد شرکت کردم اگه قبول بشم میتونم ترم اول مرخصی بگیرم و ترم دوم ثبت نام کنم ؟

 5. علی رضا گفت:

  باسلام.بنده در سال 1379در ازمون ضمن خدمت فرهنگیان دوره کارشناسی شرکت نموده وپذیرفته شدم حالا چند سال پشت درهای بسته وگره های کور مدرک معادل مانده واسیر می باشم برای ادامه تحصیل ما فکری اندیشیده شده؟یا باید انتظار کشید؟شما را به خدا فکری کرده ومن وامثال بنده را از بلاتکلیفی نجات دهید.

 6. مژگان خرمیان گفت:

  با سلام من هم یکی از فرهنگیانی هستم که پس از تاریخ اعلام شده از طرف سازمان سنجش مدرک معادل لیسانس گرفتم و بسیار بسیار مشتاق به ادامه تحصیل .به طوری که به هر کجا توانسته ام سر زده ام و هر سال دفترچه های ازمون ورودی کارشناسی ارشد را با امید دنبال کرده ام لطفا به کار ما رسیدگی کنید .منتظر جواب شما هستیم.ممنونم.

 7. فاطمه گفت:

  سلام من در دومین مرحله تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد ثبت نام نکردم آیا فرستی دیگری هست که من بتونم ثبت نام کنم و همچنین ثبت نام کنکور ارشددانشگاه آزاد سال 92 کی شروع می شود.

 8. رهسپار گفت:

  .باسلام . من تمام مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد امسالم رو گم کردم… برای گرفتن کارت ورود به جلسه چیکار کنم… لطفا راهنماییم کنید…

 9. سجاد گفت:

  سلام. من درحال حاضر سوم دبیرستان هستم میخوام ببینم شرط معدل درسال 92 چقدراست?

 10. فاطمه گفت:

  با سلام،ضمن تشکر از مطالب مفیدی که درسایت گذاشتید.بنده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی هستم که در حال حاضر به طور رسمی در اموزش و پرورش مشغول به کار می باشم.می خواستم بپرسم آیا می توانم در رشته کارشناسی گرافیک در دانشگاه فرهنگیان ثبت نام کنم. ضمن اینکه متولد سال 62 و ساکن ابهر(استان زنجان)می باشم

 11. فاطمه گفت:

  با سلام بنده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی هستم که در حال حاضر به طور رسمی در اموزش و پرورش مشغول به کار می باشم.می خواستم بپرسم آیا می توانم در رشته کارشناسی گرافیک در دانشگاه فرهنگیان ثبت نام کنم. ضمن اینکه متولد سال 62 و ساکن ابهر(استان زنجان)می باشم

 12. آیگین گفت:

  باسلام.دانشجوی ترم هشت هستم ورودی88.کنکورارشدداردم ورتبه اول بین هم ورودیای خودمم هستم.خواستم بدونم کی فرم ارشدبدون آزمونوروسایت میذارن.خیلی نگرانم امسال سهمیه ممتازاروبردارن.

 13. مهسا گفت:

  با سلام.لطفا جواب منو بدهید.من با معدل بالا چرا نمیتونم وارد کارشناسی ارشد بدون کنکور ازاد بشم.من دانشکاه غیرانتفایی کارشناسی خوندم.چرا اینطوریه!!!!!واقعا انصافه!!!!

 14. حمید کرمی زرندی گفت:

  سلام میخواستم بدونم چه زمانی میتونم فرم بدون آزمون کارشناسی ارشد مشاهده کنم رشته خودم بین همه ورودی ها اول هستم میتونم از این امتیاز استفاده کنم با تشکر

 15. بی نام گفت:

  باعرض سلام من در ارشد92 شرکت کردم وتا یه ماه دیگه نتیجه هاهم اعلام میشن.من نفر 5در بین ورودی های 88دانشکده ی خودم در رشته ام میباشم خواستم بدونم شانس پذیرش در همون رشته در دانشکده حودم در مقطع ارشد بدون ازمون را دارم؟

 16. اسحاق گفت:

  با سلام وخداقوت
  بنده دارای مدرک کارشناسی با مجوز سازمان مدیریت سابق کشور در سال 1382 هستم درسال 91 دردانشگاه های پیام نور وآزاد پذیرفته شدم که نهایت دردانشگاه آزاد ثبت نام کردم بعداز یک ترم تحصیل اعلام کردند که مدرک شما معادل بوده ونمی توانید ادامه تحصیل بدهید لطفا راهنمایی بفرمایید که چگونه می توانم ادامه تحصیل بدهم ؟

 17. شلی گفت:

  سلام رسمی آ.پ. هستم ومجاز کنکور ارشد 92.کامپیوتر نرم افزار گرایش 3 1277. تربیت دبیر شهید رجایی روزانه سهمیه فرهنگیان داره.بارتبه 7861(اون آخرا) پذیرفته میشم.
  بارتبه 7840 غیرانتفاعی زاگرس کرمانشاه قبول میشم؟
  ممنون

 18. amir mohammad گفت:

  لطفا در خصوص راه حلی برای کسانی که در آزمون84/85/86 شرکت ننموده اند توضیح و راهنمایی بفرمایید.
  با تشکر و سپاس.

 19. منا گفت:

  سلام.خسته نباشید.دارای مدرک کارشناسی علمی کاربردی اصلاح وتربیت سال92بامعدل18به بالاهستم.آیامشمول شرایط پذیرش ارشدشرط معدل ممتازین میباشم؟

 20. shohreh گفت:

  سلام
  فارغ التحصیل کارشناسی رشته دبیری زبان وادبیات فارسی هستم میتونم تو رشته ی کارشناسی ارشد روانشناسی شرکت کنم ا تشکر

 21. عبداله گفت:

  باسلام.بنده فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی از دانشگاه پیام نور هستم.میخواستم ببینم میتونم فوق لیسانس رشته حقوق بخونم.اگه میشه شرایطش چیه؟

 22. فاطمه گفت:

  من هنوز فارغ التحصیل نشدم ترم 7و 8 من باقی مانده میتونم آزمون سراسری ارشد 93شرکت کنم؟

 23. شیرین گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  من یک دبیر هستم با حدود ده سال سابقه کار ، و در رشته های آمار ، ریاضی ، اقتصاد خرد ، اقتصاد کلان و مدیریت ، تدریس میکنم مدرک من کارشناسی حسابداری (معادل) هست از دانشگاه پیام نور دزفول الان میخوام ادامه تحصیل بدم در مقطع تحصیلات تکمیلی باید چکار کنم آیا میتونم کنکور شرکت کنم با توجه به مدرک معادلم؟ جوابمو بدین ممنون میشم

 24. فاطمه گفت:

  سلام
  فارغ التحصیل کارشناسی رشته دبیری زبان وادبیات فارسی از دانشگاه پیام نورو ورودی سال 1373هستم البته دارای کارشناسی معادل میباشم بامعدل 10 آیا می توانم ارشد ثبت نام کنم؟شرایط شرکت کارشناسی ارشدچگونه است؟ در ضمن فرهنگی می باشم.

 25. عبدالحسین زنده بودی گفت:

  باعرض سلام
  من درتاریخ 77/4/30مدرک کارشناسی خودرا براساس مجوزازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی(سابق)کشوردریافت کرده ام آیامی توانم درکارشناسی ارشد ادامه تحصیل نمایم (مدرکم راازمرکزآموزش ضمن خدمت فرهنگیان گرفته ام لطفا راهنمایی
  نمایید

 26. اسماعیل جلالی از یزد گفت:

  سلام: دبیر اموزش وپرورش هستم درسال 1382 از اموزشکده مهاجر اصفهان لیسانس برق گرفتم اما به دلیل معادل بودن مدرک قادر به ادامه تحصیل نیستم.از اقای نادری منش معاون اموزشی وزارت علوم درخواست میشود لطفی نمایند واین مشکل فرهنگیان را حل نمایند

 27. زهرا گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  کنکور ارشد آزاد92 رو باید 20 انتخاب دانشگاه میزدیم من 1 انتخاب زدم نمی دونستم می خواستم ببینم چی میشه حالا داانشگاه خودش واسمون انتخاب نمی کنه؟
  با تشکر

 28. esmaiel گفت:

  سلام ،لطفا کمی انصاف داشته باشید ، تو این دوره ای که بدون کنکور در بعضی دانشگاه ها
  بی دردسر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد میدن ،فقط زور مسئولین به فرهنگیان مدرک گرفته در اون چهار سال می رسه.من یکی خودم و بسیاری از همکاران زحمتکشم با هزار بدبختی زمانی که تو روستای بسیار دور افتاده تدریس می کردیم با هزار گرفتاری و مشقت مدرک لیسانس ضمن خدمت فرهنگیان رو گرفتیم و حالا بعد از اون همه سختی با این مشکل مواجه شدیم.مگه بین واحدهایی که ما پاس کردیم با اونهایی که الان دارند مدرک رسمی فرهنگیان می گیرند چه فرقی وجود داره.
  از شما مسئولین محترم خواهشمندیم کمی بیشتر تأمل کنید و مشکلات فرهنگیان دارنده ی مدرک معادل رو بیشتر درک کنید.
  متشکرم

 29. سعید جعفری گفت:

  ا سلام وخداقوت
  بنده دارای مدرک کارشناسی با مجوز سازمان مدیریت در سال 1381 هستم امسال(شهریور 92) دردانشگاه آزاد پذیرفته شدم ولی میگویند نمی توانید ادامه تحصیل بدهید لطفا راهنمایی بفرمایید که چگونه می توانم ادامه تحصیل بدهم ؟

 30. هما گفت:

  با سلام من دبیر ریاضی با 12 سال سابقه هستم که سال 81 با مدرک معادل از اموزش ضمن خدمت یاسوج با مدرک معادل فارغ تحصیل شدم سال 91 کارشناسی ارشد روزانه دانشگاه قم قبول شدم بعد از یک ترم گفتن شما باید نامه قبولی در امتحان جامع بیاورید اما من در این امتحان قبول نشده بودم که گفتن باید انصراف دهی و من مجبور به ترک تحصیل شدم ایا امیدی هست این مشکل حل شود و من سال 93 دوباره امتحان دهم

 31. amin گفت:

  سلام خسته نباشید.اقا سوال من اینه ک اگه امسال کنکور ارشد قبول نشم با این که تو کنکور سراسری پشت کنکور نموندم میتونم یه سال دیگه پشت کنکور ارشد بمونم یا نه؟
  اگه لطف کنید جواب سوالمو واسم ایمیل کنید ممنون میشم چون واسم مهمه.
  با تشکر

 32. mesbah گفت:

  سلام-یکی ازدوستان کارشناسی معادل ادبیات فارسی دارد.ایا امتحان برای برداشتن معادل وجود دارد و چه موقع برگزار می گردد.منتظر پاسخ شما هستم.تشکر

 33. ناهید گفت:

  سلام.من 2ترم دیگه لیسانس مهندسی itرو میگیرم.برای شرکت در آزمون ارشد باید چیکارکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 34. مهدی گفت:

  سلام .ورودی مهر ماه سال77ضمن خدمت وفارغ التحصیل سال79 کارشناسی دینی قران هستم ایا می توانم کارشناسی ارشد شرکت کنم؟

 35. مهدی گفت:

  سلام ورودی مهر77 ضمن خدمت فرهنگیان وفارغ التحصیل سال79هستم ایا می توانم کار شناسی ارشدسال93 شرکت کنم؟

 36. زهره گفت:

  سلام
  من دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نورهستم امااموزش محمورهستم اگه مجددا توازمون ارشد همین رشته ای که میخونم قبول شم وبعدقبولی انصراف بدم کارم غیرقانونی محسوب میشه یا میتونم بعدانصراف تو رشته ای که قبول خواهم شد شرکت کنم؟

 37. زهره گفت:

  سلام
  من دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نورهستم امااموزش محمورهستم اگه مجددا توازمون ارشد همین رشته ای که میخونم درهمون رشته غیراموزش محور قبول شم وبعدقبولی انصراف بدم کارم غیرقانونی محسوب میشه یا میتونم بعدانصراف تو رشته ای که قبول خواهم شد شرکت کنم؟

 38. حشمت الله گفت:

  سلام بنده دارای مدرک معادل کارشناسی ادبیات فارسی با مجوز مدیریت برنامه ریزی سابق ورودی 79و در سال 81 موفق به اخذ مدرک شده ام آیا حق شرکت ر آزمون کارشناسی ارشد 92-93 دارم؟در غیر اینصورت تکلیفم برای ادامه تحصیل چیست؟ متشکرم

 39. حشمت الله گفت:

  سلام من دارای مدرک کارشناسی معادل(ورود79وپایاندوره81) با مجوز مدیریت برنامه ریزی (سابق)مباشم آیا حق شرکت در آزمون ارشد 92-93دارم؟در غیر اینصورت تکلیفم جهت ادامه تحصیل چیست؟باتشکر از راهنمایی شما

 40. hasan گفت:

  سلام من دانشجوی رشته مدیریت جهانگردی هستم میخواستم بدونم میتونم در ازمون دانشگاه ازاد رشته پرستاری شرکت کنم؟لطفا جوابم را به ایمیلم بفرستین منتظرم .مرسی

 41. فینا گفت:

  سلام ،می خواستم بدون به معدل12/5 مدرک معادل کارشناسی تعلق می گیرد یا نه؟

 42. کیوان گفت:

  با سلام صلوات…

  اینجانب در حال تحصیل کارشناسی دانشگاه پیام نور میباشم و در اردیبهشت 94 که ارشد برگزار خواهد شد حدود 10 واحد من از کارشناسی باقی میماند آیا می توانم کنکور ارشد بدهم و اگه قبول شدم 1 ترم مرخصی بگیرم؟آیا داشتن مدرک کارشناسی {لیسانس}برای کنکور ارشدحتما نیاز است یا خیر؟لطفا پاسخ دهید سپاس/

 43. شمیم گفت:

  با سلام من فارغ تحصیل رشته حسابداری دانشگاه ÷یام نورم میتوانم در ازمون کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان ثبت نام کنم درصورت قبولی استخدام میشوم و ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد فرهنگیان کیه؟

 44. شمیم گفت:

  خواهش میکنم همین جا جوابمو بدید چون برام خیلی مهمه

 45. هانیه گفت:

  با سلام.اگر 2 ترم مانده باشد تا مدرک کارشناسی بگیریم ایا میشه ازمون سراسری و ازاد و پیامنور شرکت کرد و با قبولی یک ترم مرخصی گرفت؟ ترم 7 هستم احتمالا 9 ترمه میشم.

 46. سحر گفت:

  با سلام.ترم 7 هستم و احتمالا 9 ترمه میشم.ایا میتونم ترم 8 در ازمون ارشد سراسری و ازاد و پیام نور شرکت کنم و اگر قبول شدم یک ترم مرخصی بگیرم؟با تشکر.

 47. حسین گفت:

  سلام
  دانشجو ترم 11 صنایع هستم،می خواستم بدونم به معدل۱۲ مدرک معادل کارشناسی تعلق می گیرد یا نه؟و اینکه می تونم در کنکور ارشد شرکت کنم یا خیر؟

 48. سمانه درگاهی منزه گفت:

  سلام
  دانشجوی ترم 7دانشگاه پیام نور هستم و 90واحد درسی را پاس کرده ام و طبق برنامه ریزی نهایتا تا تابستان 94 درسم تمام می شود آیا می توانم در کنکور ارشد امسال شرکت کنم؟
  باسپاس

 49. محمد جوادی گفت:

  سلام من ترم7هستم.80واحد را گذرانده ام ومعدل من11.30می باشد ایا میتوانم امسال در کارشناسی ارشد شرکت کنم.حدود12واحد عمومی هم هنوز پاس نشده دارم.و در دانشگاه سراسری اصفهان تحصیل میکنم.با تشکر

 50. سارا ش گفت:

  سلام من فارغ التحصیل پیام نور دوره فراگیر هستم میخواستم بدونم میتونم در ازمون ارشد سراسری 94 شرکت کنم؟؟مرسی از راهنمایی شما

 51. سارا ش گفت:

  سلام من فارغ التحصیل پیام نور دوره فراگیر هستم میخواستم بدونم میتونم در ازمون ارشد سراسری 94 شرکت کنم؟یا الزما باید برای کنکور ارشد در دوره های فراگیر شرکت کنم ؟مرسی از راهنمایی شما

 52. خداداد مرادی مقام گفت:

  با سلام
  بنده فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته رشته دبیری برق دانشگاه شهید رجایی سال 1369 هستم و در آزمون جامع دارندگان مدارک معادل در رشته مهندسی برق سال 85 نیز قبول شده ام در صورت شرکت در آزمون ارشد این رشته کلیه .احدهای گذراندهد شده من مورد قبول است یا خیر راهنمایی بفرمایید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *