پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان در رشته های جدید

پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه زنجان

اخذ مجوز پذیرش دانشجوی دکتری در رشته های دکتری زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی و دکتری باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه در دانشگاه زنجان میسر شد.
با اضافه شدن این دو رشته در طی ۹ ماه گذشته تعداد رشته و گرایش دوره های دکتری دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به ۱۲ رشته و گرایش رسید.

دکتری دانشگاه زنجان

دکتری دانشگاه زنجان


براساس برنامه های این دانشکده و در راستای گسترش تحصیلات تکمیلی، ۴ رشته دکتری در گروه زراعت و اصلاح نباتات، دو رشته در گروه گیاه پزشکی، یک رشته در باغبانی، ۳ رشته در خاکشناسی و ۲ رشته در علوم دامی ایجاد گردیده که امید می رود این تعداد تا پایان سال به ۱۴ رشته برسد.√

  اخبار آزمون دکتری – دکتری زراعت در دانشگاه زنجان ایجاد شد

 • http://phdnews.blogfa.com/post/229
 • نتایج تکمیل ظرفیت دوره دکتری دانشگاه آزاد اعلام شد | قبولی در …

 • http://www.iranjozve.net/?p=947
 • راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مدیریت رسانه های ورزشی | قبولی در …

 • http://www.iranjozve.net/?p=939
 • پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در واحد بین المل دانشگاه مازندان …

 • http://www.iranjozve.net/?p=936
 • شرط پذیرش در دکتری پولی دانشگاه تهران | قبولی در کارشناسی ارشد …

 • http://www.iranjozve.net/?p=930
 • اعلام ظرفیت پذیرش در تکمیل ظرفیت آزمون دکتری

 • http://phdtest.ir/1391/07/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1/
 • شروع تکمیل ظرفیت دکتری از دوشنبه | قبولی در کارشناسی ارشد آسان …

 • http://www.iranjozve.net/?p=921
 • راه اندازی مقطع دکتری ریاضی کاربردی در دانشگاه سمنان | قبولی در …

 • http://www.iranjozve.net/?p=913
 • کسب مجوز پذیرش دانشجو در رشته دکتری فیزیک کیهان شناسی در …

 • http://www.iranjozve.net/?p=875
 • راهاندازی نخستین مقطع دکترا از سالتحصیلی آینده در دانشگاه پیام …

 • http://www.zangannews.ir/fa/news-1087/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C/
 • دکتری پولی سال ۹۲
 • پذیرش دانشجوی دکتری پولی سال ۹۲
 • دانشگاه زنجان
 • ظرفیتذیرش دکترای زراعت دانشگاه تبریز
 • پذیرش دانشجوی دکتری رشته لوم دامی در دانشگاه تهران
 • پذیرش دانشجوی دکتری رشته علوم دامی در سال ۱۳۹۲
 • پذیرش دانشجوی دکتری در رشته لوم دامی سال ۱۳۹۲
 • دانشگاه زنجان پذیرش دکتری پردیس
 • پذیرش بدون ازمون دکترا رشته های علوم دامی
 • پذیرش دانشجوی دکتری آزاد بدون کنکور رشته توسعه کشاورزی
 • رشته های دکتری دانشگاه آزاد زنجان
 • دکترای پولی دانشگاه زنجان ۹۲
 • پذیرش بدون آزمون دکتری جدید
 • پذیرش دانشجو دکتری زراعت پردیس
 • پذیرش دانشجوی دکتری علوم دامی در پردیس دانشگاه سال ۱۳۹۲ در تهران
 • پذیرش دانشجوی دکتری علوم دامی سال ۱۳۹۲
 • پذیرش دانشجو در مقطع دکترا رشته علوم جنگل در دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 • پذیرش دکتری پولی رشته گیاهپزشکی
 • دکتری زراعت بدون کنکور سال ۹۲
 • پذیرش دکتری بدون آزمون پولی علوم دامی
 • پردیس پولی بدون ازمون دکترای رشته اصلاح نژاد در سال ۹۳
 • ظرفیت پذیرش دانشجوی دکترا دانشگاه آزاد سال۹۲
 • پذیرش دکترا پردیس دانشگاه زنجان
 • پذیرش دانشجو بدون ازمون دکتری زراعت سال ۹۲
 • فراخوان جذب دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان
 • پذیرش دانشجو بدون کنکور ۹۲ دکترا بیوتکنولوژی
 • پذیرش بدون کنکور دکتری دانشگاه زنجان
 • پذیرش بدون کنکور دکتری در دانشگاه تبریز فیزیولوژی دام
 • قبولی های دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 • پذیرش بدون ازمون دکترای باغبانی

برای از دست ندادن جدیدترین اطلاعیه ها و آخرین اخبار آزمون دانشگاه آزاد ، وزارت بهداشت و کنکور سازمان سنجش ، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید :

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

2 Responses

 1. زمان ثبت نام آزمون دکتری 92؟

 2. رشته دکترا عمران پیام نور کجا دارد

دیدگاهی بنویسید (ایمیل معتبر وارد کنید تا پاسخ آن را به ایمیلتان بفرستیم.)