آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی

آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی | شرایط تغییر رشته دانشجویان کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی و نحوه انصراف از تحصیل
آیین نامه سه مقطع پر جمعیت دانشجویی کشور طی هفته جاری توسط وزارت علوم در دانشگاههای کشور ابلاغ و بر اساس آن جزئیات تغییر رشته دانشجویان در کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مشخص شد.

13900817162439 PhotoA 150x150 آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی

آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی


به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در ۳۵ ماده و ۲۶ تبصره در تاریخ ۸ مردادماه سال جاری به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی جاری به بعد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست و تمام آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو و بلااثر اعلام شد.
برخی از مهمترین بخشهای آیین نامه کاردانی، کارشناسی پیوسته و کاردانی به کارشناسی به این شرح است.

انتخاب واحد دانشگاه

سقف و کف در انتخاب واحد : دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی ۶ واحد است.
در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل ( کمتر از ۱۰) و مشروطی تا ۲۴ واحد اخذ کند.
در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر ۸ واحد درسی باقی مانده باشد می تواند واحدهای مذکور را در ترم تابستان انتخاب کند.
واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به جز آخرین نیمسال، به هر دلیلی نباید کمتر از ۱۴ واحد درسی باشد در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقی مانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از ۱۴ واحد درس برسد این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیل کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود اما به منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد.

شرایط معرفی به استاد

قانون معرفی به استاد :در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقی مانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید از ۸ واحد درسی تجاوز کند.

تعداد واحد معرفی به استاد

تعداد واحدهای جبرانی برای رشته های غیرمرتبط در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ۶ واحد و برای دوره های کارشناسی حداکثر ۱۰ واحد است، نمره دروس جبرانی در معدل نیمسال و کل محاسبه می شود.

سقف مدت مجاز به تحصیل در کاردانی و کارشناسی
حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ۲٫۵ سال و در دوره های کارشناسی پیوسته ۵ سال است.

درخواست استاد راهنما

گروه آموزشی موظف است برای هدایت علمی و فرهنگی دانشجو از بدو ورود، یکی از اعضای هیئت علمی را به عنوان استاد راهنمای تحصیلی تعیین و اعلام کند.

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددی از صفر تا بیست است.
دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال بعدی دروس فوق را با حداقل نمره ۱۴ بگذراند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می شود و در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.

مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو، در صورت تایید پزشک معتمد دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

پرداخت هزینه برای دروس افتاده و حذف شده

دانشجویان مشمول تحصیل رایگان در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه مربوط مطابق تعرفه مصوب هستند.
دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را ارائه کند، این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار تا شروع نیمسال بعدی تقاضای انصراف خود را پس بگیرد، در غیراینصورت پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف وی از تحصیل صادر می شود.

تغییر رشته در دانشگاه سراسری

چگونگی قوانین و شرایط تغییر رشته در دانشگاه سراسری : دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می توانند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهند:
وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان دانشگاه، کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در موسسه در همان سال پذیرش، امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات باقیمانده، موافقت گروه آموشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه.
دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یک بار می تواند با رعایت شرایط فوق، تغییر رشته یا گرایش دهد.

جابجایی دانشجو انتقال دانشجو

انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش، مشروط به احراز همزمان شرایط تغییر رشته یا گرایش و انتقال و با توافق موسسات مبدا و مقصد تنها برای یک بار امکان پذیر است.

دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط درسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی(طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از ۱۲ نباشد. در این صورت، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می ماند.

تغییر رشته در کاردانی به کارشناسی

تغییر رشته در دروه کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ممنوع است اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده امکان پذیر است.

به دانشجویی که تمام واحدهای درسی دوره را با میانگین حداقل ۱۲گذرانده باشد، حسب مورد مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ارائه می شود.
درصورتی که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به ۱۲ برساند تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می شود تا با دریافت مجدد حداکثر ۲۰ واحد از دروس دوره، میانگین کل دروس خود را به حداقل ۱۲ برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند، در غیراینصورت از تحصیل محروم می شود.
در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز برای دوره کاردانی را گذرانده باشد، دانشگاه می تواند دروسی را که دانشجو با نمره ۱۲ یا بالاتر گذرانده است، ملاک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد.
در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز برای دوره کاردانی را گذرانده باشد، موسسه می تواند دروسی را که دانشجو با نمره ۱۲ یا بالاتر گذرانده است ملاک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد.
صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام می گیرد.

سقف مشروطی
حداکثر نیمسالهای مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته ۳ نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است. در مواردی که معدل کل دانشجو ۱۲ یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسالهای بعدی مشروط نشود به تحصیل ادامه دهد، در غیراینصورت از تحصیل محروم می شود.

دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد.
اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل ۱۷ باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا ۲۴ واحد درسی را اخذ کند.√

  جزئیات تغییر رشته دانشجویان کاردانی و کارشناسی، نحوه انصراف از …

 • http://forum.mihanu.ir/thread83748.html
 • نجواے دوستانه – آغاز ثبت نام ارشد پیام نور

 • http://mpr89.blogfa.com/post-531.aspx
 • سایت دانشگاه پیام نور واحد فیروزه – آشنایی با برخی از ضوابط دانشگاه …

 • http://pnufiroozeh.blogfa.com/post-37.aspx
 • شرایط مهمان شدن پذیرفته شدگان پیام نور در سایر دانشگاه ها

 • http://www.pnu90.ir/post/380
 • تمدید ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور / تاریخ …

 • http://pnuna.com/1391/06/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-92-91-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1.html
 • برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور (به روز شده …

 • http://pnuna.com/1391/06/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-92-91-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1.html
 • پژوهشگران علوم اجتماعی – قوانین و آیین نامه های دانشگاه آزاد

 • http://pajohesh1390.blogfa.com/post/38
 • دفترچه ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی ۹۱ به همراه … – پوریا خالقی

 • http://www.khaleqi.blogfa.com/post-71.aspx
 • آییننامة آموزشی دورههای کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی …

 • http://msrt2.persianblog.ir/post/9
 • آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

 • http://semourgh3.blogfa.com/post/102/-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-
 • دفترچه انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ۹۲
 • کاردانی به کارشناسی عمران
 • شرایط کاردانی به کارشناسی
 • منابع کنکور کاردانی به کارشناسی عمران ۹۲
 • کاردانی معماری چند واحد است
 • تغییر رشته در کنکور کاردانی به کارشناسی
 • تغییر رشته از حسابداری به عمران
 • معرفی دانشگاه علمی کاربردی تهران مقطع کاردانی عمران برای دانشجویان مشروطی
 • شرایط تغییر رشته از کاردانی به کارشناسی
 • شرایط تغییر رشته در مقطع کاردانی به کارشناسی
 • برای کارشناسی کامپیوتر چند واحد باید بگذرونم در دانشگاه ازاد
 • دانشجوی ورودی مهر ۸۹ معافیت تحصیلیش تا کی ادامه دارد
 • تعدادواحدهای رشته ی پرستاری
 • تغییر رشته از حسابداری به پزشکی
 • تغییر رشته کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد
 • قوانین کاردانی به کارشناسی
 • شرایط معرفی به استاد
 • تغییر رشته از کارشناسی به ارشد
 • ادامه تحصیل کارشناس روانشناسی در رشته مامایی
 • از رشته ی برق چه رشته های دیگری می توان رفت
 • تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد
 • شرایط تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد
 • شرایط کنکور کاردانی به کارشناسی
 • زمان تغییر رشته دانشگاه دولتی
 • شرایط تغییر رشته کاردانی به کارشناسی
 • شرایط معرفی به استاد دانشگاه علمی کاربردی
 • شرایط معرفی به استاد در دانشگاه آزاد
 • قانون معرفی به استاد دانشگاه آزاد
 • کاردانی یه رشته دیگه باشی کارشناسی میشه یه رشته دیگه رفت
 • کاردانی به کارشناسی‎ ‎عمران چندواحد

برای از دست ندادن جدیدترین اطلاعیه ها و آخرین اخبار آزمون دانشگاه آزاد ، وزارت بهداشت و کنکور سازمان سنجش ، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید :

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

199 Responses

 1. ایا برای ورودی بهمن ۹۱ دانشگاه ازاد در مقطع کارشناسی ناپیوسته به تنهایی دوباره آزمون برگزار میکند؟

 2. ازمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ورودی بهمن ۹۱ کی تشکیل میشه؟ و کی دفترچه اش میاد؟

 3. سلام ووخسته نباشید من سال ۱۳۸۹ پودمانی علمی کاربری بودم و تمام کردم اما هنوز موفق به گرفتن مدرک فوق دیپلمم نشدم یعنی ازمون جامع اخر راهنوز قبول نشدم دانشگاه ازاد بدون کنکور میگیره من میتونم تو کارشناسی شرکت کنم خیلی من استرس دارم ممنون میشم جوابم را بدهید مچکرم ازز سپاسگذاری شما

 4. ازمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ورودی بهمن ۹۱ کی تشکیل میشه؟ و کی دفترچه اش میاد؟

 5. سلام
  فوق دیپلم IT از دانشگاه علمی کاربردی دارم آیا میتوانم کاردانی به کارشناسی در رشته برق شرکت کنم لطفا بنده را راهنمایی کنید

  با تشکر

 6. با سلام ایا رشته اتاق عمل در دانشگاه ازاد اهواز اورده میشود در اینده نزدیک یا نه؟
  یه سوال دیگه ایا بادیپلم رشته انسانی میشود رشته کنکور تجربی اتاق عمل خواند؟

 7. سلام
  آزمون کاردانی به کارشناسی۹۲کی دفترچه هاش میاد؟ کی آرمونشه؟

 8. سلام
  من رشته م تعمیرات سخت افزاره مقطع کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی پودمانی هستم و فارغ التحصیل.امکان تغییر رشته واسم وجود داره به معماری؟؟؟؟
  ممکنه خواهش کنم راهنماییم کنید لطفا؟

 9. راستی شرایط درس معرفی به استاد چیه اگه فقط ۷ واحد مونده باشه این ۷ واحد شامل ۲ تا درس تخصصیه و ۱ عمومی؟

 10. با سلام اگر فردی کاردانی مکانیک علمی کاربردی باشد و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته رشته کامپیوتر نرم افزار قبول شود شرایط گذراندن واحدها به چه صورت است و کلا کاردانی به کارشناسی چند واحد باید بگذراند. البته معدل دوره کاردانی بالای ۱۷ باشد.
  با تشکر

 11. سلام منم ۷ واحدم مونده که ۴ واحدش عمومی ۳ واحد تخصصی که واحد عملی ام نداره ایا میتونم معرفی به استاد بگیرم؟

 12. سلام وخسته نباشید،من مدرک کاردانی خود را در رشته معماری گرفته ام حالا می خواهم به رشته هنر تغییر رشته بدهم و تئاتر بخونم می خواستم بدونم میشه یا نه؟من جایی خوندم که اگر تعهد خدمت نداشته باشی میشه کنکور هنر بدی.می خواستم این مسئله رو به طور کلی برایم شرح بدهید ومرا راهنمایی کنید.ازشما برای راهنمایی که قرار است به من بدهید ممنونم.

 13. سلام.بنده فوق دیپلم حسابداری هستم.میخواستم بدونم میشه برای کارشناسی معماری بخونم.

 14. چهار ترم ولی غیر متوالی

 15. سلام من کاردانی رشته مکانیک خودرو دارم اگه بخوام تغییر گرایش بدم چه گرایش های را میتونم بخونم؟

 16. سلام من دیپلم تجربی دارم میخواستم ببینم میتونم واسه کاردانی رشته روانشناسی دانشگاه ازاد شرکت کنم ؟ اگه بخام شرکت کنم باید چیکار کنم ؟ لطفا راهنمایی کنید .

 17. سلام من کاردانی نا پیوسته کامپیوتر-نرم افزار دارم فردا هم دفترچه های کنکور سراسری و ازاد میاد.
  می خواستم بدونم من میتونم واسه کارشناسی تغییر رشته بدم و معماری رو انتخاب کنم؟
  شرایط این تغییر رشته چیه باید دوباره از کاردانی بخونم یا نه واحد های پیش نیاز داره؟!

 18. من رشته ام کارشناسی ارشد گرایش سیستمهای اطلاعاتی در دانشگاه آزاد است میخواهم به مدیریت دولتی گرایش مالی تغییر بدهم امکانش هست

 19. من رشته ام کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستمهای اطلاعاتی در دانشگاه آزاد است میخواهم به مدیریت دولتی گرایش مالی تغییر بدهم امکانش هست

 20. با سلام
  من حدود ۵ سال از مقطع کاردانی رشته هنرهای تجسمی فارغ التحصیل شدم ، مدتی هست در پی تدارک تحصیل برای رشته حسابداری هستم /با توجه به گذاراندن مقطع کاردانی هنر و همچنین دوره پیش دانشگاهی گرافیک می توانم در رشته حسابداری شرکت کنم یا نه/ در صورت داشتن شرایط در چه مقطعی از رشته حسابداری ( کاردانی یا کارشناسی) می توانم شرکت کنم . لطفا اینجانب را برای تغیر رشته در مقطع حسابداری راهنمایی نماید. باتشکر

 21. من فوق لیسانس ادبیات فارسی هسنم.آیا می تونم در مقطع کارشتاسی نا پیوسته در رشته حسابداری ادامه تحصیل بدهم.در ضمن فوق دیپلم تربیت معلم نیز دارم ودبیر آموزش وپرورش هم هستم. لطفا راهنماییم کنید .میخوام لیسانس حسابداری بگیرم.

 22. با سلام
  من کاردانی کامپیوتر دارم و قصد ادامه تحصیل در رشته مایی را دارم در هنگام ثبت نام در کنکور کارشناسی علارغم اینکه در دفترچه ثبت شده بود برای انتخاب رشته کارشناسی فرقی نمیکند که رشته کاردانی چه باشد من نتوانستم که مامایی را انتخاب کنم چون سایت به من این اجازه را نداد از شما خواهشمکندم که من رو راهنماییی کنید که چه کنم؟

 23. باسلام
  من کاردانی گرافیک دارم وقصد ادامه تحصیل دارم اما با توجه به اینکه چند سالی از تمام شدن درسم می گذرد و اطلاعات کافی ندارم نیاز به راهنمایی شما دارم که بدانم در سال ۹۲ چگونه و چه زمانی می توانم اقدام کنم و آیا اصلا رفتن به مقطع بالا تر منطقی است یا بهتر است دوباره از ابتدا شروع کنم

 24. من دارای دیپلم ریاضی هستم و کاردانی ثبت نام کردم و ترم۲ هستم. میخوام انصراف بدم و کارشناسی پیوسته دانشگاه ازاد شرکت کنم از نظر نظام وظیفه مشکل دارم چون کارت پایان خدمت ندارم میشه معافیت تحصیلی گرفت و کارشناسی ثبت نام کرد

 25. با سلام من کاردانی رشته it را در سال ۸۷ در دانشگاه علمی کاربردی ترمی گرفته ام آیا می شود در کنکور سراسری برای پزشکی تغیر رشته بدهم شرکت کنم/؟تورو خدا جواب دهید

 26. من دانشجوی کارشناسی رشته منابع طبیعی هستم میتونم تغییربه کاردانی کنم؟ ودر ازمون کاردانی به کارشناسی شرکت کنم؟ رشته عمران رو انتخاب کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 27. با سلام من کاردانی ناپیوسته جوشکاری دارم میخواستم بدونم میشه در کارشناسی شته شاورزی بخونم باتشکر

 28. سلام.من کاردانیمو گرافیک(علمی کاربردی)خوندم.حالا کاردانی به کارشناسی سراسری برای حسابداری ثبت نام کردم که آزاد یا غیرانتفاعیشو برم.میخواستم بدونم اگه قبول شدم دروس پیشنیازی که باید بگذرونم چی هست و آیا امکان داره این کارو انجام بدم؟

 29. باسلام من کارشناسی معماری دارم و دوست دارم در رشته دامپزشکی شرکت کنم لطفا راهنماییم کنید امکان ادامه تحصیل مجدد در این رشته وجود دارد و چگونه؟ممنون

 30. سلام من کاردانی مکانیک ماشین های کشاورزی دارم میشه کنکورکاردانی به کارشناسی عمران شرکت کنم و این رشته رو بخونم؟
  باتشکر

 31. باسلام
  من دانشجوی کارشناسی برق الکترونیک دانشگاه غیرانتفاعی هستم وحدود ۵۳واحدوسه ترم گذرانده ام ایاامکان گرفتن معادل کاردانی این رشته رودارم شرطش چیه؟واینکه میتونم به رشته ی پرستاری دانشگاه ازاد یادولتی تغییرگرایش بدم وشرایطش چی؟درظمن خدمت هم نرفته ام هنوز.

 32. سلام…
  من دانشجوی کارشناسی حسابداری هستم وقصد دارم در کنکور کاردانی به کارشناسی رشته جغرافیا شرکت کنم.در ضمن قصد انصراف از تحصیل پس از گذراندن واحدهای لازم برای اخذ مدرک فوق دیپلم را دارم.الان هم از معافیت تحصیلی استفاده میکنم…ذکرکنم که۵۰واحد هم گذرانده ام ومعدلم هم کمتر از ۱۲ می باشد.ممنون میشم در این مورد راهنماییم کنید..

 33. سلام من کاردانی مکانیک خودرو دارم ولی شغلم کمک بهیاری هست میخوام تغییر رشته بدم برستاری بخونم جیکار باید کنم خواهش میکنم جواب بدید حیاتیه واسم.

 34. یعنی باید دیبلم تجربی بخونم یا تطبیق بزنم کدوم دانشکاه سراسری یا ازاد?جطوری باید دانشکاه برای برستاری بخونم.خواهشا کامل توضیح بدید.ممنون از سایت خوبتون

 35. با سلام
  من دیپلم گرافیک دارم و الان برای پذیرش گرفتن از دنشگاه در خارج نیاز به مدرک پیش دانشگاهی دارم میخوام بدونم من که در هنرستان درس خوندم میتونم پیش دانشگاهی بزرگ سالان امتحان بدم و اینکه ایا رشته ی من پیش دانش گاهی دارد؟؟ ممنون از کمکتون

 36. باسلام.واقعا خسته نباشید.من در دانشگاه آزاد پرند کاردانی حسابداری خوندم.آیا میتونم برای کارشناسی (دانشگاه آزاد)رشته روانشناسی بالینی یا عمومی شرکت کنم؟ این امکان وجود داره؟یا باید از اول کنکور روانشناسی بدم؟ممنون میشم راهنماییم کنید.

 37. سلام
  من در رشته عمران،مقطع کارشناسی پیوسته،۳۰واحد گذرانده ام.میخواهم در مقطع فوق دیپلم انصراف داده و در رشته های غیر مهندسی(کاردانی به کارشناسی)مشغول شوم.چه رشته هایی امکان دارد؟در حین انجام وظیفه عمومی میتوان ادامه تحصیل داد؟

 38. سلام من دانشجوی کارشناسی زیستم میخوام انصراف بدم واحدهای گذراندم ۸۷ هست ؛میتونم با این شرایط کاردانی بگیرم وایا میتونم با این مدرک کارشناسب شرکت کنم؟

 39. باسلام
  دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته زیست هستم ۸۷ واحد گذرانم و میخوام انصراف بدم ایا با این شرایط میتونم کاردانی بگیرم وبا این مدرک کارشناسی شرکت کنم ؟؟؟ممنون میشم اگه زودتر جواب بدین

 40. سلام
  من دانشجوی کارشناسی منابع طبیعی هستم میتونم مدرک کاردانی رو بگیرم و برم کاردانی به کارشناسی امتحان بدم؟
  میشه علمی کاربردی امتحان بدم؟

 41. من کاردانی پیوسته کامپیوتر هستم میتونم کارشناسی رو یه رشته دیگه ادامه بدم . خواهش میکنم راهنمایی کنید .

 42. من کاردانی کامپیوترهستم وخواستم درمقطع کارشناسیم بدونی که از اول شروع کنم رشته ای دیگری برم میتونم خواهش میکنیم راهنمای کنید.

 43. سلام من کارشناسی ناپیوسته حسابداری دارم میخواستم بدونم میتونم واسه ارشد تغییر رشته به عمران بدم؟ شرایطش چطوریه؟

 44. سلام من کاردانی کامپیوترهستم خواستم واسه کارشناسی رشته گرافیک بخونم اگه میشه راهنماییم کنید.باتشکر

 45. باسلام
  من کاردانی رشته مهندسی آب ازدانشگاه دولتی دارم. آیا می توانم دررشته معماری -کارشناسی – دانشگاه پیام نور یا آزاد بدون کنکورادامه بدهم؟
  باتشکر

 46. سلام من کاردانی تعمیر ونگهداری هواپیما دارم میخوام واسه کارشناسی مکانیک بخونم اگر میشه لطفا ی راهنمایی ریز کنید

 47. با سلام و خسته نباشید
  من کاردانی رشته ی فنی سازه های چوبی میباشم در دانشگاه فنی تهران با رتبه ی کشوری ۳۸ میبشام میخاستم بدونم که آیا میتوانم در دانشگاه تبریز کارشناسی مهندسی صنایع بخونم یا نه مشکل درس خواندن هم ندارم و به راحتی میتوانم قبول بشوم در کنکور کاردانی به کارشناسی در ضمن و دفترچه ی کنکور کاردانی به کارشناسی را ملاحضه نمودم اما کد رشته ی مهندسی صنایع را ندیدم خاهشا مرا راهنمایی فرمایید که یا بنده با کاردانی رشته ی خودم میتوانم در کارشناسی مهندسی صنایع ادامه تحصیل بدهم و اگر بله شرایطش چیست ؟
  پیشاپیش از راهنمایی هایتان متشکرم

 48. من فوق دیپلم مکانیک هستم.
  آیامی توانم لیسانس itبخونم وچطور؟

 49. من رشته م نرم افزاره مقطع کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی ترمی هستم و فارغ التحصیل.امکان تغییر رشته در کارشناسی واسم وجود داره به عمران؟؟؟؟
  ممکنه خواهش کنم راهنماییم کنید لطفا؟

 50. با درود
  من فوق دیپلم مکانیک م (دانشگاه آزاد)
  آیا میتونم کارشناسی معماری بخونم

 51. سلام من دانشجوی ترم آخر کارشناسیم ۸واحدم مونده فارغ التحصیل شم تابستان میتونم۸واحد رو بگیرم

 52. سلام من دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزادم۸واحدم مونده تابستان میتونم بگیرمش

 53. من رشتم نرم افزاره کاردانی دانشگاه غیر انتفاعی هستم .امکان تغییر رشته در کارشناسی وجود داره بهITدر دانشگاه ازاد برم؟؟؟؟

 54. با سلام من کاردانی مکانیک علمی کاربردی دارم میخوام واسه کارشناسی عمران بخونم میخواستم بدونم میشه؟

 55. عذر میخوام اگه میشه نمین جا پاسخ بدین ممنون میشم، یه مورد دیگه چند واحد پیش نیاز و هم نیاز داره؟ ممنون..

 56. سلام
  بنده فارغ التحصیل رشته حسابداری در مقطع کاردانی پیوسته از دانشگاه آزاد هستم که پس از اتمام دوره سربازی و دریافت کارت پایان خدمت قصد ادامه تحصیل در رشته مدیریت دولتی در مقطع کارشناسی را دارم،اگر مقدور بوده راهنمایی بفرمایید؟
  با تشکر

 57. من امسال برای کنکور کاردانی مکانیک ثبت نام کرده ام و میخوام تغیر رشته بدم و برم کامپیوتر بخونم چطوری امکان داره

 58. سلام من کاردانی نقشه کشی عمومی و طراحی صنعتی را چند سال پیش در آموزش عالی گرفتم اما الان میخوام در رشته ابزار دقیق در دوره کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد ادامه تحصیل بدم. آیا میتونم رشته عوض کنم. و در صورت توانستن آیا بجز ۶۷ واحدی که در دوره کاردانی به کارشناسی ابزار دقیق باید گذراند واحد دیگری باید بگذراندم؟و یا چه دروسی از دوره کاردانی من ازم قبول میشود؟
  ممنون

 59. سلام من ترم دوم راتمام کردم رشته حسابداری هستم دبیرستان فنی حرفه ای بودم دوست دارم تغییررشته بدم رشته پرستاری بخونم الان دانشگاه ازاد میرم .میتونم وارد این رشته بشم ؟چه طوری؟

 60. سلام . من کاردانی(علمی کاربردی) حسابداری میخونم میخواستم بدونم برای کارشناسی میتونم روانشناسی بخونم یا اینکه به همین حسابداری ادامه بدم کدوم یک از این دو رشته بازار کار بهتری دارد در ایزان ؟ با تشکر

 61. سلام من کاردانی معماری رو تموم کردم و دوست دارم کنکور تجربی شرکت کنم و داروسازی بخونم! ولی نمیدونم میشه یا نه؟ لازمه بگم که دیپلم نظری ندارم و کاردانیم رو در دوره روزانه گذروندم. خواهش میکنم کمکم کنید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 62. سلام وخسته نباشید،من مدرک کاردانی خود را در رشته حسابداری فنی گرفته ام حالا می خواهم به رشته هنر تغییر رشته بدهم و تئاتر بخونم می خواستم بدونم میشه یا نه؟من جایی خوندم که اگر تعهد خدمت نداشته باشی میشه کنکور هنر بدی.می خواستم این مسئله رو به طور کلی برایم شرح بدهید ومرا راهنمایی کنید.ازشما برای راهنمایی که قرار است به من بدهید ممنونم.

 63. سلام.بمن امسال واسه کنکورسراسری رشته تجربی انتخاب رشته کرده ام وپدرم ازمن قول گرفته که این رشته رالااقل تا همین مقطع کادانی ادامه دهم امامن کوچکترین علاقه ای به این رشته ندارم .میخواستم بدانم میشود پس ازاتمام این مقطع به یکی ازگراشهای هنرتغییررشته دهم؟من عاشق طراحی صنعتی وارتباط تصویری هستم.خواهش میکنم جوابم رابدهید.چکارکنم؟؟؟اینده شغلی تاریکی پیش روی خودم می بینم!!!!

 64. سلام . من لیسانس حسابداری از دانشگاه پیام نور دارم و میخواستم برای ارشد عمران یا شهرسازی بخونم. این کار شدنیه؟ و اگه میشه ایا بعد از گرفتن فوق لیسانس من رو به عنوان مهندس نظام مهندسی قبول میکنن؟چون اگه قبول نکنن دیگه ارزش نداره. خیلی ممنون از اینکه جواب میدید

 65. سلام. ایا کارشناسی عمران یا برق میتونه ارشد مکانیک بخونه؟ اگه میشه شرایطش چیه؟ ممنون

 66. سلام ….. من ترم اخر کارشناسی معماری میخونم می خواستم ببینم برای رشته ای پزشکی باید از اول شروع کردد ؟؟

 67. سلام.من کاردانی خبرنگاری از دانشگاه علمی کاربردی دارم. میتونم در کنکور کاردانی به کارشناسی در رشته هنرهای تجسمی برای دانشگاه آزاد و سراسری شرکت کنم؟

 68. با کاردانی معماری و بدون داشتن دیپلم نظری میتونم کنکور نظری بدم و داروسازی بخونم؟

 69. سلام.من دیپلم گرافیک دارم میخوام ادامه تحصیل بدم میتونم با همین دیپلم وارد دانشگاه بشم در رشته معماری داخلی؟

 70. باعرض سلام
  من سال سوم رشته ی تجربی هستم میخواستم بدونم سال چهارم میتونم علاوه براین که کنکورتجربی بدم کنکورهنرهم شرکت کنم باذکراین که بارشته ی تجربی میخوام درکنکورهنرشرکت کنم.میشه؟
  ممنون میشم اگه راهنمایی کنیند

 71. سلام من دانشجو رشته گرافیک هستم میتونم انصراف بدم حقوق بخونم؟

 72. سلام من دانشجوی مهندسی کامپیوتر دوره کاردانی هستم مینونم به رشته تربیت بدنی برای کارشناسی تغییر رشته بدهم؟چگونه میتوانم راهنمایی کنید؟لطفا

 73. ببخشد بعدا من میتونم به از کارشناسی تربیت بدنی برای ارشد فیزوتراپی بخونم؟امکانش هست؟

 74. سلام
  من رشته کارشناسی طراحی پوشاک مشاغل و اجتماعی جامع علمی کاربردی را قبول شدم،آیا می تونم تغییر رشته به طراحی پوشاک لباس مجلسی و خانگی بدم؟
  خواهشن راهنماییم کنید.

 75. سلام.من دارای مدرک کاردانی ناپیوسته کامپیوتر(نرم افزار )هستم،رشته تحصیلی دبیرستانم ریاضی بوده.برای آزمون کارشناسی چه رشته هایی رو غیر از کامپیوتر میتونم انتخاب کنم و شرایطش چیه؟

 76. سلام.من مدرک کاردانی ناپیوسته برق صنعتی دارمو میخوام تغییر رشته بدم وکارشناسی مدیریت بخونم.خواستم بدونم شرایطش چیه ایا درسهایی از کاردانی اعمال میشه؟راهنمایی کنید ممنون میشیم.

 77. سلام . با داشتن هر دیپلمی از فنی حرفه ایی میشه در کنکور علمی کاربردی شرکت کرد؟
  بدون کنکور چطور ؟
  ایا رشته کارشناسی عمران در این دانشگاه وجود داره؟

 78. با سلام من ترم تابستونم دو درسم معرفی به استاده ایا میتونم تو ازمون کاردانی به کارشناسی بدون کنکور دانشگاه ازاد شرکت کنم خواهشن جواب بدید میخوام برنامه ریزی کنم الان از مهلت ثبت نام گذشته اما برا سال بعدم میخوام بدونم

 79. سلام.من مدرک کارشناسی رشته حسابداری از دانشگاه پیام نور دارم. آیا میتونم برای کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد رشته روانشناسی بالینی را انتخاب کنم؟ چون شنیدم برای تغییر رشته در بعضی از گرایشها محدودیت وجود داره.

 80. سلام
  من فوق دیبلم الکترونیک دارم می تونم کارشناسی حسابداری یا مدیریت مالی شرکت کنم دانشگاه علمی کاربردی؟؟؟؟

 81. سلام من کاردانی ماشینهای کشاورزیم میتونم کارشناسی گیاه پزشکی شرکت کنم

 82. سلام
  ببخشید من دانشجوی رشته ی تاسیسات هستم و میخوام تغییر رشته به یکی از رشته های شاخه نظری بدم امکانش هست؟

 83. سلام من دانشجوی رشته ی تاسیسات هستم و ترم اخر کاردانیم و میخوام به یکی از رشته های شاخه نظری برم امکانش هست؟؟ممنون میشم جواب بدید

 84. با سلام -من در رشته بهره وری واحد های صنفی دانشگاه جامع علمی کاربردی مدرک کاردانی دارم و می خواهم در رشته مهندسی صنایع برای مقطع کاردانی به کارشناسی تحصیل کنم آیا امکان دارد یا خیر -و آیا دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته مهندسی صنایع دارد یا خیر-

 85. سلام .اخه چرا کاردانی به کارشناسی رشته مامایی رو در دانشگاه ازاد فقط ۵ شهر پذیرش دانشجو دارن .توروخدا یه کاری کنیین که دیگر دانشگاه ازادها هم پذیرش کنن

 86. سلام . چرا برا رشته ی مامایی کاردانی به کارشناسی تکمیل ظرفیت نیست .
  یا کاری کنین که ازمون کاردانی به کارشناسی برای رشته ی مامایی هم سالانه ۲بار برگزار بشه .بخدا ما هم علاقه ی زیادی به ادامه تحصیل تورشته ی خودم دارم .تورو خدا کمک کنین

 87. سلام. من کاردانی نرم افزارکامپیوتر دارم از دانشگاه علمی کاربردی میتونم برای کارشناسی عمران شرکت کنم متشکرم

 88. با سلام
  من کاردانی کامپیوتر خوندمه ودیپلم ریاضی دارم،آیا میتونم در یکی از آزمون پزشکی کاردانی به کارشناسی شرکت کنم؟

 89. سلام
  من فوق دیپلم حسابداری دارم برای کارشناسی میتونم در هر رشته ی ادامه بدم؟

 90. سلام
  بنده دانشجوی کارشناسی ناپیوسته رشته it هستم.
  کاردانی هم نرم افزار کامپیوتر بودم. ( پیوسته)
  حالا دیگه نمیخوام بخونم ، میخوام تو رشته تربیت بدنی ادامه بدم.
  سوالم این بود که :
  ۱- برای رشته تربت بدنی کنکور لازمه یا نه ؟
  ۲- ایا میشه مستقیم کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته تربیت بدنی خوند؟
  ۳ – یا باید ابتدا کاردانی خوند بعد کارشناسی؟

 91. سلام..ایارشته ریاضی فیزیک هم فوق دیپلم داره؟؟لطفاتوضیح بدین.ممنون

 92. ایا بامدرک کاردانی مکانیک میشه به دانشگاه علوم دریایی جهت ادامه تحصیل رفت؟ یا چطوری میتونم تودانشگاه علوم دریایی بامدرک کاردانی مکانیک (دیپلم فنی وحرفه ای)ادامه تحصیل بدم؟

 93. با سلام.من کاردان فنی استخراج معادن هستم.سوال من اینه که آیا من میتوانم در مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی یا هوشبری و یا در یکی دیگر از رشته های پزشکی ادامه تحصیل دهم؟یا به عبارتی آیا رشته های فنی و مهندسی میتوانند از گروه پزشکی در آزمون کاردانی به کارشناسی شرکت کنند؟
  ممنونم از راهنماییهایتون.

 94. سلام.من کارشناسی پیوسته بودم بعد از ۹۶ واحدی که پاس کردم به خاطر مشروطی زیاد با معدل ۱۱٫۹۰ با مدرک معادل کاردانی فارغ التحصیل شدم .حالا تو کنکور کاردانی به کارشناسی قبول شدم میگن مدرکت قابل قبول نیست باید معدلت بالای ۱۲ باشه.باید چکار کنم ؟

 95. ســـلام
  من امسال در دانشگاه سراسری فنی حرفه ای رشته نرم افزار در نیمسال دوم قبول شدم
  میخواستم بدونم که آیا امکان هست که من تغیر رشته بدم و در رشته مکانیک خودرو ادامه تحصیل بدم؟دم شما گرم اگه زود جواب مارو بدید!

 96. ب عرض سلام و خسته نباشد من در رشته برق کاردانی پیوسته فرغ التحصیل شدم و می خوام تغییر رشته در یکی از گروهای پزشکی بدم میشه راهنماییم کنید که چطوری میتونم

 97. با عرض سلام
  من در رشته برق کاردانی پیوسته گرفتم ومی خوام در رشته پزشکی
  ادامه تحصیل بدم میشه راهنماییم کنید که چطوری میتونم

 98. باسلام و احترام
  ببخشید من دیپلم نقشه کشی معماری از هنرستان حرفه ای رو گرفتم و از دانشگاه سراسری در مقطع کاردانی فنی و حرفه ای معماری قبول شدم و نیمسال دوم هستم یعنی ورودی بهمن ۹۲ . می خواستم بدونم من می تونم بدون اینکه معماری رو بخونم از ترم یک عمران (ساختمان) بخونم یعنی تغییر رشته بدم باتوجه به این که علاقه زیادی به رشته ساختمان(عمران) دارم تمام دروس سال دوم و سوم مقطع هنرستان رو خوندم که پایه ام ضعیف نباشد و دانشگاهی که هم قبول شده ام رشته عمران(ساختمان) هم دارد ممنون میشم راهنمایی فرمایید تحت هر شرایطی می خوام تغییر رشته بدم از معماری به عمران.باید به کجا مراجعه کنم لطفا راهمنمایی فرمایید
  باتشکر فراوان

 99. باعرض سلام وخسته نباشید فرآوان – خواهشا زندگی من به این انتخابم بستگی دارد به عنوان یک بزرگتر راهنمایی ازتون طلب میکنم -من هنرستانی (کار ودانش)بودم و تونستم لیسانس حسابداری بگیرم آیا میتونم واسه دندان سازی بخونم و شرایطش چی ( اگه کمکم کنید لطف بزرگی در حقم کرده اید ) با تشکر

 100. سلام
  لیسانس برق دارم ولی می خوام هنر های تجسمی بخونم ایامیتونم؟

 101. سلام.من رشته کاردانی گرافیک ترم اول هستم. میخواستم بدونم میتونم از طریق آزمون کاردانی به کارشناسی بعد از اینکه فوق دیپلمم را گرفتم ، رشته تئاتر قبول شم یا حتما باید کنکور هنر شرکت کنم.متشکرم.

 102. با سلام . من ۴ ترم کاردانی کامپوتر خوندم ۳۶ واحد پاس کردم به دلیل مشکل سربازی انصراف دادم حالا معاف شدم میخاستم بدونم میتونم از دانشگاهم معادل پیش دانشگاهی بگیرم که کارشناسی گرافیک شرکت کنم؟(همه دروس پیشمو پاس کردم) . و اینگه اگه نمیشه من باید پیش چه شاخه ای رو بگیرم تا بتونم کارشناسی گرافیک شرکت کنم؟

 103. با عرض سلام
  من کاردانی رشته نقشه کشی معماری از آموزشکده دولتی فنی وحرفه ای دارم حدود ۸ سال گذشته اما میخوام ادامه بدم و کارشناسی معماری بخونم. با توجه به تغییرات در سیستم دانشگاهی نمیدونم از کجا شروع کنم؟!! آیا امکان دارد بدون کنکور واردشوم؟؟ برای شرکت در آزمون درچه گروهی باید دفترچه بگیرم و زمان و نحوه پیگیری آن و…لطفا اطلاعات بیشتری به من دهید. خیلی ممنون از راهنمایی که میدهید.

 104. سلام خسته نباشین
  من رشتم صنایع گرایش ایمنی صنعتیه مقطع کاردانی اما عاشق رشته معماری داخلیم حالا میخواستم بدونم میتونم واسه کارشناسیم معماری داخلی بخونم ایا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  اگه میتونم چیکار باید کنم؟؟؟؟؟؟؟
  چه درساییو باید بخونم؟؟؟؟؟
  لطفا راهنماییم کنین

 105. سلام بنده مدرک کارشناسی مدیریت دولتی دارم و تصمیم دارم تغییر رشته بدم به رشته حسابداری …شرایط تغییر رشته به این نحو چیه..آیا امکان پذیر هست….سال ورود به دانشگاهم ۸۳ بود…په دروسی را میتوانم تطبیق دهم و اینکه نمره دروس که مطابقت میتوان داد چقدر باید باشد…با تشکر

 106. سلام و خسته نباشید خدمت شما
  من دیپلم نقشه کشی معماری دارم میخواستم بدونم میتونم تو دانشگاه های پیام نور و غیر انتفاعی بدون کنکور برای ورودی بهمن ماه شرکت کنم؟؟؟؟؟

  ۲٫میخواستم بدونم من که دیپلم نقشه کشی دارم میتونم در ورودی بهمن ماه به هر رشته ای که بخوام تغییر رشته بدم؟؟؟؟؟؟

 107. سلام من کاردانی شیمی مواد غذایی از دانشگاه علمی کاربردی گرفتم الان میتونم تودانشگاه غیر انفاعی که تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته اومده ثبت نام کنم واحدام تطبیق میخورن یا باید از اول شروع کنم

 108. سلام من دانشجو کارشناسی معماری هستم ومیخوام تغییر رشته بدم به رشته پرستاری …میخواستم ببینم امکانش هست که برم به پرستاری ؟
  خواهش میکنم جواب بدین که نزدیک ترم جدید هست که اگه میشه برم دنبالش ممنونم

 109. سلام
  من مدرک کاردانی معماری دارم چطور میتونم در کاردانی به کارشناسی رشته دیگری انتخاب کنم ؟ لطفا راهنماییم کنید … با تشکر

 110. سلام من کاردانی شیمی صنعتی به صورت پودمانی از دانشگاه علمی کاربردی دارم ایا میشه برای کنکور کاردانی به کارشناسی در رشته دیگه و در دانشگاه دیگه ادامه تحصیل بدم اگه راهنمایی کنید ممنون میشم

 111. سلام من کاردانی تعمیرات مکانیکی به صورت پودمانی از دانشگاه علمی کاربردی دارم آیا می شود برای کنکور کاردانی به کارشناسی در رشته های زیر گروه مکانیک شرکت کنم؟اگر بخواهم در رشته قالب سازی کنکور دهم چه درسهایی را باید مطالعه کنم؟؟؟؟؟؟

 112. سلام. من کاردانی رشته معماری خوندم و در تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی رشته ساختمان رو انتخاب کردم. این امکان وجود دارد؟؟ دروس جبرانی رو فقط باید بگذرونم یا چیز اضافه تری هم باید بخونم؟

 113. سلام
  من دانشجو گروه مکانیک رشته تاسیسات حرارتی و برودتی مقطع کارشناسی ناپیوسته ترم اول موسسه غیرانتفاعی شیراز میخونم.کاردانی دولتی تاسیسات بودم.میخوام بپرسم آیا میشه من سال ۹۳تو کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته شرکت کنم و رشته پرستاریو انتخاب کنم؟؟؟اگه میشه شرایطش چیه؟
  تو دفترچه یه چیزایی در موردش خوندم متوجه نشدم
  ممنونم
  پیروز باشید

 114. با سلام خسته نباشید. من دانشجوی ترم ۳ دانشگاه علمی کاربردی رشته تعاون هستم معدلم بالای ۱۵ میباشد .ایا میتونم کارشناسی به یکی از رشته های حقوق برم . ممنونم

 115. با سلام خسته نباشید. من دانشجوی ترم ۳ دانشگاه علمی کاربردی تعاون خراسان رضوی رشته تعاون وترمی هستم معدلم بالای ۱۵ میباشد .ایا میتونم کارشناسی به یکی از رشته های حقوق برم . ممنونم

 116. با سلام خسته نباشید. من دانشجوی ترم ۳ دانشگاه علمی کاربردی تعاون خراسان رضوی رشته تعاون وترمی هستم معدلم تا حالا بالای ۱۵ میباشد . در صورت اخذ فوق دیپلم ودارا بودن این معدل ایا میتونم جهت ادامه تحصیل و کارشناسی به یکی از رشته های حقوق برم . ممنونم

 117. سلام من دانشجوی رشته ی کامپیوتر هستم آیا میتونم کارشناسی معماری بخونم؟از چه روش ؟

 118. سلام من الان کارشناسی پیوسته دانشگاه آزادم ،میخوام مدرک کاردانی بگیرم واسه استخدام، الان من دقیقا چیکار کنم و کلاً شرایط گرفتن مدرک کاردانی رو واسم بگین…
  ممنونم خسته نباشین

 119. سلام.
  من فوق دیپلم مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دارم.
  آیا میتونم برای کارشناسی تغییر رشته بدم و حقوق بخونم؟؟
  اگه امکانش وجود داره بفرمایید که از چه طریقی باید اقدام کنم.
  الان دانشگاه آزاد بدون کنکنور ثبت نام میکنه. هم کارشناسی پیوسته هم ناپیوسته. میتونم کارشناسی نا پیوسته حقوق بخونم؟

  متشکرم.

 120. سلام من برای فراغت از تحصیلم دو درس باقی مانده کلا ۶ واحد آیا میتونم از معرفی به استاد استفاده کنم ؟

 121. سلام من دانشجوی کاردانی ترم یکه رشته مدیریت صنعتی هستم و میخواستم به رشته پرستاری تغییر رشته بدم میخواستم ببینم امکانش هست بتونم تورشته پرستاری ادامه تحصیل بدم؟؟

 122. سلام
  من دانشجوی رشته امداد و سوانح هستم و می خواهم تغییر رشته دهم به پرستاری و یا فوریت های پزشکی
  حال آن که در چه صورت می توانم تغییر رشته دهم و یا شرایط تغییر رشته از کاردانی علمی کاربردی به زیر گروه پزشکی و پرستاری به په صورت کی باشد

  با تشکر از از شما
  لظفا جواب پیام رو رو در صورت امکتن ایمیل کنید یا در همین فیلید بگذارید

 123. سلام من دانشجوی ترم ۴ کارشناسی رشته ی شیمی کاربردی دانشگاه سراسری هستم ۵۲ واحد را گذرانده ام میخواستم به رشته ی عمران در دانشگاه آزاد بروم ولی گفتند باید ۴ میلیون بدهی تا انصراف بدهی نتونستم بدهم آیا می تونم کاردانی تموم کنم بعد برم دانشگاه آزاد؟ آیا واحد های منو تطبیق میدن؟لطفا امروز جواب بدین وقت انتخاب واحدم هست…………………………………..

 124. سلام من دانشجوی ترم اول کاردانی رشته برق صنعتی هستم میخواستم بدونم چطوری میتونم تغییر رشته بدم و حقوق بخونم.و دیپلمم کاردانش هست. خیلی ممنون

 125. با سلام.
  من در رشته معماری لیسانس گرفتم.
  آیا میتوانم درکنکورارشد هنر شرکت کنم و رشته نوازندگی سازهای ایرانی راانتخاب کنم؟

 126. سلام من فوق دیپلم حسابداری از دانشگاه آزاد رو دارم الان می خوام در کنکور کارشناسی نا پیوسته شرکت کنم و رشته ی روانشناسی بخونم آیا امکان رفتن به رشته ی روانشناسی واسه ی من که حسابداری خوندم هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 127. باعرض سلام وخسته نباشید .
  من این ترم (مهر۹۲ )مدرک کاردانی نقشه کشی عمومی (صنعتی‏)میگیرم آیا امکانش هست که درکنکور کاردانی به کارشناسی به عمران عمران تغییر رشته بدم (شرایطش چیه‏)لطفا کمکم کنید .

 128. سلام خسته نباشد می خواستم بدونم که من رشتم الکترونیکه و مدرک کارشناسی ابزاردقیق دارم من می خوام تغییر رشته بدم برم حقوق بخونم اگه امکان داره راهنماییم کنید ممنون میشم.

 129. سلام من دانشجوی کارشناسی رشته ریاضی کاربردی هستم میخام ۷۰ واحد بگذرونم و فوقدیپلم معادل بگیرم. توی کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته برق شرکت کنم ایا واحد های گذرانده شده معدل سازی میشن راهنمایی ام کنید.

 130. سلام
  خسته نباشید
  من کاردان حسابداری هستم و میخواهم کارشناسی گرافیک شرکت کنم
  آیا میتوانم؟

 131. سلام. من مدرک کاردانی پیوسته دارم و الان کارشناسی علمی کاربردی معماری می خوانم و می خواه بدانم میشه واحد های گذرانده را با دروس مهندسی معماری که کارشناسی پیوسته اند تطابق داد؟

 132. سلام. من دارای مدرک کاردانی پیوسته هستم و الان در مقطع علمی کاربردی معماری تحصیل می کنم و می خواهم بدانم می شود دروس که من گذرانده ام را با دروس مهندسی معماری تطابق داد و من مدرک مهندسی معماری بگیرم

 133. سلام. من دیپلم انسانی دارم و می خواستم تغییر رشته بدم و در علمی کاربردی رشته گرافیک رو ادامه بدم ولی در دفترچه راهنما قید شده که مدرک مورد پذیرش کاردانش و فنی حرفه ای هستش
  لطفا راهنمایی کنید که اگر بخوام برم علمی کاربردی گرافیک باید چه مراحلی را طی کنم؟

 134. با سلام و خسته نباشید
  آیا تغییر رشته از رشته نقشه کشی صنعتی به عمران عمران در مقطع کاردانی به کارشناسی امکان پذیر می باشد یا نه ؟
  با تشکر

 135. باعرض سلام وخسته نباشید .
  من این ترم (مهر۹۲ )مدرک کاردانی نقشه کشی عمومی (صنعتی‏)میگیرم آیا امکانش هست که درکنکور کاردانی به کارشناسی به عمران عمران تغییر رشته بدم (شرایطش چیه‏)لطفا کمکم کنید .

 136. سلام دوستان.سوالی داشتم ازتون اگر کسی میتونه راه نمایی کنه ممنون میشم.من ۵ واحد که دو درس هستش رو میخوام بصورت معرفی یه استاد بردارم اما دانشگاه ما که موسسه غیرانتفاعی صائب ابهر هستش این دودرس رو نمیده و میگن باید یک ترم دیگه این دو درس رو بخونی.من از موسسات دیگه پرسیدم میگن که ما این درس هارو به دانشجویانمون معرقی به استاد میدیم.مینونین راهنماییم کنین؟

 137. سلام من دانشجوی ترم اخر کاردانی صنایع هستم ودانشگاه غیرانتفاعی قزوین میخونم ولی تصمیم گرفتم برای کارشناسی دانشگاه ازاد بخونم .میشه شرایطش رو بهم بگین و اینکه در مورد شهریه اش میخام که برآورد کنم باتوجه به هزینه خوابگاه و رفت وامدم به قزوین(از تهران)هزینه دانشگاه ازاد(کرج یا تهران)حدودا چه مقداری میشه
  و اینکه کدوم گزینه برام بهتره با توجه به هزینش

 138. سلام من دانشجوی ترم آخر کاردانی صنایع ایمنی صنعتی هستم و دانشگاه غیرانتفاعی قزوین میخونم
  میخاستم بدونم میتونم کارشناسیم رو دانشگاه آزاد بخونم(کرج یا تهران)باید کنکور بدم؟
  میخاستم در مورد مقدارشهریه ازاد اطلاعات بهم بدین چون الان باهزینه رفت وامدم ازتهران به قزوین و هزینه خوابگاه تقریبا مثل دانشگاه ازاد خرج میکنم
  برای کارشناسی به احتمال قوی میخوام ازاد بخونم حتی حاضرم گرایشم رو تغییر بدم
  کمکم کنید ممنون میشم

 139. با سلام .دانشجوی رشته مکانیک خودرو در مقطع کاردانی ام.ترم آخر.خواستم ببینم کدوم دانشگاه ها از دانشگاه های دولتی برای مقطع کارشناسی مکانیک خودرو درس ارائه میدن.آیا تهران داره؟؟؟برای مکانیک جامدات هم بگید ممنون میشم.

 140. سلام
  من دانشجوی کشاورزی دانشگاه ازاد کرج هستم…حدوده ۳ ساله فارق التحصیل شدم در مقطع کارشناسی..وقتی متوجه شدم که دانشگاه ازاد دوره های بدون ازمون گذاشته از اونجایی که تمایل به تغیر رشتم داشتم ثبت نام کردم….حال سوالی که برام پیش اومده اینه که کسی با مدرک لیسانی می تونه در این دوره های بدون ازمون “ناپیوسته” کارشناسی شرکت کنخ؟؟؟ یا حتما باید مدرک کاردانی داشته باشه؟ اخه مدرک لیسانس که بالاتر بحسای میاد پی چجوریه که می گن حتما باید مدرکت واسه کارشناسی ناپیوسته کاردانی باشه؟؟؟ راهی هست که مدرک منو قبول کنند و من بتونم تو یکی از رشته های کازششناسی ناپبوسته شرکت کنم؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.

 141. من کارشناسی رشته تربیت بدنی رو دارم .میخاستم ازکارشناسی به یکی ازرشته های علوم پزشکی تغییر رشته دهم آیاامکانش هست؟

 142. کاردانی الکترونیک دارم.آیا میتونم در کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر دانشگاه آزاد ادامه تحصیل بدم؟

 143. با عرض سلام وخسته نباشی من کاردنی تولیدات زراعی دارم .میخوام تغییر رشته بدم و واسه کار شناسی مهندسی منابع طبیعی بخونم .ایا میتونم خواهشا کمکم کنید….خیلی ممنون میشم

 144. با عرض سلام وخسته نباشی من کاردنی ناپیوسته عمران سال ۸۹ بودم و به کارشناسی پیوسته عمران سال ۹۰ رفتم.حال کارشناسان مربوطه عوض شدند و به دروس معادلسازی شده گیر دادند و می گویند قابل معادلسازی نیست و اشتباه معادلسازی شده است و اگر ما قبول کونیم از مراکز بالاتر برگشت خواهد خورد
  حال می خواهم ببینم این دروس قابل معادل سازی هست یا نه؟
  رسم فنی(۱نظری/۱عملی) به رسم فنی ونقشه کشی(۱نظری/۱عملی)
  زمین شناسی و مصالح ساختمانی(۳نظری) به زمین شناسی(۲نظری)

 145. با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما
  کاردانی نقشه کشی صنعتی در دانشگاه علمی کاربردی به پایان رسوندم؛ حالا در مرحله تکمیل ظرفیت بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در رشته مهندسی تکنولوژی عمران – عمران پذیرفته شدم الان نگران تطبیق دروس کاردانی به کارشناسی هستم و نمیدونم وضعیت واحد هایی که باید بگذرونم به چه صورتی خواهد بود ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید. با تشکر و سپاس

 146. با سلام
  من فوق دیپلم مکانیک دارم به چه نحو میتوانم رشته پزشکی بخوانم ؟
  با تشکر
  لطفا راهنماییی کنید

 147. باسلام و عرض خستحه نباشید
  آیا میتوان از نقشه کشی صنعتی به عمران عمران در مقطع کاردانی به کارشناسی تغییر رشته داد.
  لطفت راهنمایم کنید.

 148. باسلام.من ترم ۶ رشته ی کامپیوتر گرایش سخت افزارم.میخوام یه رشته ی دیگه برا ارشدم بخونم. تا چند وقت پیش فقط به برق الکترونیک فکر میکردم با وجود اینکه همه میگن دیگه خوب نیست. رشته ی خودم از همه بهتره همونو ادامه بده.اما هیچ علاقه ای ندارم به رشتم.اما تازگی دارم درمورد مخابرات تحقیق میکنم.الان میخوام بدونم میتونم مخابرات ارشد بدم؟چندتا گرایش داره؟کدومش بهتره؟یا اصلا همون الکترونیک بهتره؟خلاصه کلی سردر گم شدم.
  ممنون اگه راهنمایی کنید.

 149. با عرض سلام و ادب
  من در رشته انسانی، شاخه اقتصاد کارشناسی را گذرانده ام با معدل ۱۶٫۱۴ و اکنون میخواهم برای رشته -عمران شرکت کنم. دیپلم ریاضی دارم با معدل ۱۴٫۳۲ و مدرک پیش دانشگاهی ام انسانی میباشد ،آیا این تغییر رشته امکان پذیر است؟در چه دانشگاههایی میتوان شرکت کرد؟کمال تشکر را دارم تا کلا شرایط لازم را برای این سوال راتوضیح فرمایید.

 150. سلام
  من دانشجوی فوق دیپلم نرم افزار علمی کاربردی هستم آیا میتوانم در کنکور سراسری ،در رشته داروسازی شرکت کنم.با تشکر و احترام

 151. با سلام و خسته نباشید
  می خواستم بپرسم که آیا می شه با داشتن مدرک کاردانی الکترونیک به کارشناسی ناپیوسته حسابداری تغییر رشته داد؟ ممنون میشم اگه جواب بدید.
  با تشکر

 152. سلم من رشته کاردانی ساختما ن دارم والان میخوام معماری دنشگا ه ازاد بخونم مشکلی نداره این قانون اگه است تاریخ که این قانون امده کی بوده؟

 153. با سلام وخسته نباشید .من کاردانی زبان خوندم میتونم کارشناسی مکانیک پیوسته یا ناپیوسته اگر امکان داره توضیح دهید.ممنون از لطفتون

 154. با سلام . خسته نباشید
  من رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار خوانده ام والان لیسانس دارم با معدل ۱۵ و دیگر علاقه ای بهش ندارم و میخواهم به رشته پزشکی تغییر رشته دهم خیلی علاقه زیادی ب این رشته دارم میخواهم بدون آیا امکان دارد که از رشته کامپیوتر به رشته پزشکی تغییر رشته داد. شرایط آن چگونه است لطفآ راهنماییم کنید با تشکر

 155. با سلا خسته نباشید من کاردانی برق الکترونیک هستم ایا میتوانم کاردانی به کارشناسی علو م ازمایشگاهی شرکت کنم ؟ با تشکر

 156. سلام من تکمیل ظرفیت کارشناسی ناپیوسته بهمن ۹۲ موسسه غیرانتفاعی پرندک قبول شدم ولی ثبت نام نکردم آیا سال دیگه هم میتونم براساس سوابق تحصیلی شرکت کنم؟؟؟
  با تشکر

 157. سلام من دانشجوی کاردانی برق ورودی مهر ۹۲ هستم میخواستم بدونم میتونم برای کارشناسی (ناپیوسته) تاسیسات حرارتی برودتی انتخاب کنم کنکور بدم؟؟؟ ممنون

 158. سلام می خوستم تعداد پذیرش کاردانی به کارشناسی رشته جوشکادی در دانشگاه دولتی رو بدونم

 159. سلام
  من دانشجوی رشته کامپیوتر مقطع کاردانی ؛ ترم ۴ هستم.
  بدلیل عدم علاقه ؛ میخواهم انصراف بدهم.
  آیا میتوانم بعد از انصراف تغییر رشته بدهم؟؟
  سپاس فراوان

 160. من دانشجوی کاردانی پیوسته دانشگاه ازاد هستم ایا در کارشناسی میتوانم رشته خود را به معماری تغییر دهم؟

 161. سلام من الان فوق دیپلم تربیت بدنی دارم از دانشکاه ازاد!من اگه بخوام پزشکی بخونم یا فیزیوتراپی به صورت ازاد باید مدرک کارشناسی ام بگیرم!اصلا میتونم؟؟باید چکار کنم؟؟لطفا راهنماییم کنید با تشکر……………….

 162. سلام.من دانشجوی کاردانی پیوسته حسابداری ترم۴دانشکده ی فنی دولتی هستم.برای اینکه بتونم کارشناسی حقوق بخونم بایدفقط ازکنکورسراسری انسانی برم؟برای مهندسی عمران وغیره چطور؟چطورامکان قبولی دردانشگاه فردوسی مشهدیادانشکده فنی دولتی رادارم؟وکدوم عاقلانه تره وبایددرکنکورسراسری۹۴شرکت کنم؟لطفاراهنماییم کنیدنمیدونم چکارکنم.واقعامچکرم.

 163. سلام.لطفاجواب سوال من دررابطه با تغییررشته به حقوق یاعمران روبدید.من بخاطراینکه اگاهی نداشتم ودرست راهنمایی ام نکردن دررشته حسابداری که علاقه کمی دارم ترم۴کاردانی ناپیوسته هستم.موفقیتم درکدامیک ازاین۲ رشته بیشتره وایاباتلاش زیادمیتونم سراسری دولتی قبول شم؟مرسی

 164. ba salam va arze adab
  man diplome fani hastam va kardaniman daneshgahe fani reshteye tarbiyat badani khondam toro khoda begid k man mitonam reshteye parastari bekhonam chetori mamnon misham baram tozih bedin
  torokhoda zod javab bedin

  ————————–
  با سلام و عرضه ادب
  من دیپلم فنی‌ هستم و کاردنیمن دانشگاه فنی‌ رشتهٔ تربیت بدنی خندم تورو خدا بگید ک من می‌تونم رشتهٔ پرستاری بخونم چطوری ممنون میشم برام توضیح بدین
  توروخدا زود جواب بعدی

 165. سلام. من دانشجوی انصرافی کارشناسی شبانه رشته زیست شناسی از دانشگاه سراسری گیلان هستم. و با گرفتن مدرک کاردانی از ادامه انصراف دادم.
  میخواستم بدانم:
  برای ورود به رشته ی تاتر یا نمایش از طریق کنکور کاردانی به کارشناسی میشود وارد دانشگاه سراسری شد؟
  و کدام دانشگاه ها از این طریق دانشجو میپذیرند؟

 166. سلام من کاردانی صنایع شیمیایی دارم میخوام بدونم میتونم کنکور تجربی شرکت کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 167. سلام من کاردانی زمین شناسی هستم آیا امکانش هست در کنکور کاردانی به کارشناسی به رشته حسابداری تغییر رشته بدم .مرسی

 168. با سلام ، آیا با دیپلم گرافیک رایانه میتوان در آزمون کاردانی عمران شرکت کرد نحوه شرکت چگونه امکان دارد؟

 169. با سلام.به یک مشکل برخورد کردم.لطفا راهنماییم.کنید.
  من میخواهم از دانشگاه علمی کاربردی کیش که در حال حاضر مشغول به تحصیل هستم.به دانشگاه علمی کاربردی در مشهد انتقالی بگیرم.متاسفانه رشته تحصیلی من که مدیریت جهانگردی است را دانشگاه مقصد ندارد.
  سوال این است که میتوانم تغییر رشته بدهم و بعد انتقالی بگیرم.یا اینکه اول باید انتقالی بگیرم و بعد تقییر رشته دهم.
  ودیگر اینکه باید حتما در دانشگاه مبدا تغییر رشته دهم??? یا میتوانم در دانشگاه مقصد نیز در بدو ورود تغییر رشته دهم.
  لطفا راهنمایی کنید ممنونم.

 170. با سلام من کاردانی مترجمی زبان انگلیسی دارم آیا برای ادامه تحصیل در رشته دامپزشکی میتوانم شرکت کنم؟ اگر امکان دارد از چه طریق باید اقدام کنم؟ چه دانشگاههایی میپذیرند؟یا باید از اول شروع کنم؟ با توجه به اینکه دیپلم هنر دارم…

 171. من مدرک کاردانی معماری رو ازدانشکده غیر انتفاعی رامسر بامعدل ۱۶گرفتم حالا میخوام ببینم میتونم برای کارشناسی عمران از دانشگاه ازاد بدون کنکور اقدام کنم

 172. سلام. من دررشته شیمی آزمایشگاه دانشگاه علمی کاربردی کارذانیم و گرفتم میتونم در رشته معماری یا رشته هایی به غیر از شاخه تجربی در دانشگاه سراسری کارشناسی بگیرم؟

  با تشکر

 173. باسلام ببخشید یه سوال داشتم من دانشجوی ترم ۲ زیست شناسی دانشگاه شیراز هستم وخواستم تغییر رشته بدم اتاق عمل دانشگته علوم بزشکی شیراز اما کد قبولیشو نیاوردم بای چیبکارکنم که من را ببذیزند؟؟؟؟فکرخیلی خیلی به این رشته مشغوله خواهشا راهنماییم کنید

 174. سلام من دیپلم فنی هستم ترم دوم رشته کامپیوترم دانشگاه ازاد درس میخونم اکه از دانشگاه انصراف بدم امکانش هست که من دیپلم رشته تجربی رو برم بگیرم اگه هست لطفا توضیح بدین یا باید کاردانیمو تموم کنم و اونوقت مجاز به شرکت در کنکور رشته تجربی میشم
  مرسی

 175. سلام….آیا من میتوانم با مدرک کارشناسی فوریت پزشکی ارشد پرستاری شرکت کنم?

 176. سلام ”

  من مدرک کارشناسی گرافیک میتونم به رشته مامایی یا پرستاری تطبیق بدهم یا به اصطلاح معادل سازی کنم . در ضمن پیش دانشگاهی انسانی را هم دارم . خواهشمندم پاسخ دهید.(دانشگاه آزاد بودم برای شرایط دانشگاه آزاد قصد شرکت دارم )

 177. آیا امکان دارد من با یکسال مرخصی مستقیمآ وارد دانشگاه مهمان شوم؟(کاردانی به کارشناسی)

 178. من چون کارمند هستم احتمال خواندن حتی یک ترم برای انتقالی یا مهمانی رو ندارم

 179. با سلام
  من کاردانی کامپیوتر دارم میخواستم بدونم در چه شرایطی میتونم در رشته فوریتهای پزشکی ادامه تحصیل بدم. ممنون میشم هرچه زودتر جوابمو بدید.
  با تشکر

 180. سلام
  من کاردانی تربیت بدنی دارم واسه کارشناسی میتونم پرستاری بخونم

 181. سلام من دانشجوی رشته بهداشت ترم دو از دانشگاه ازاد هستم .می خواهم به رشته پرستاری تغییر رشته بدهم لطفا راهنمایی ام کنید

 182. سلام من دانشجوکارشناسی پیوسته هستم تاترم چندبایدبخونم تاکاردانی بدن بهم اصلامیشه؟

 183. سلام …من فوق دیپلم زبان دارم آیا میتونم برای ادامه تحصیل رشته پرستاری یا اتاق عمل ویا هوشبری بخونم ..اصلا امکانش هست؟؟؟؟با تشکر فراوان

 184. سلام من دیپلم فنی و کاردانی کامپیوتر دارم میخواستم بدونم میتونم پرستاری یا مامایی دانشگاه ازاد بخونم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ممنون میشم جوابمو سریع بدید چون خیلی ضروریه.

 185. سلام من کاردانی رادر رشته نرم افزارعلمى کاربردى خواندم الان براى کارشناسى میتو أنم در دانشگاه ازاد با تغیر رشته به جهانگردى آدامه تحصیل بدهم یا خیر، تشکر از راهنمایتون

 186. سلام.
  من کاردانی رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه سراسری دارم.ایا میتونم بدون پرداخت هزینه ای انصراف بدم ورشته پرستاری ازادبخونم?

 187. سلام خسته نباشید من کاردانیه رشته امدادوسوانح میخونم میتونم برای کارشناسی هوشبری یا مامایی بخونم.یعنی میشه ازمون کاردانی به کارشناسی هوشبری یا مامایی شرکت کنم.ممنون میشم اگه بهم زود جواب بدین

 188. با سلام بنده کارشناس عمران هستم آیا میتوانم ارشد مهندسی صنایع ادامه تحصیل دهم؟

 189. با سلام.من الان فوق دیپلم گرافیک دارم.آیا میتونم واسه لیسانس موسیقی بخونم

 190. با سلام من لیسانس منابع طبیعی مرتع و آبخیز هستم با توجه به اینکه توو رشته ی خودم شرایط کار برام فراهم نیست میخوام ارشد بهداشت حرفه ایی شرکت کنم میخواستم بدونم که آیا مجاز به شرکت در این رشته هستم و اینکه آیا با ارشد این رشته شرایط کار برام فراهم میشه یا حتما باید تا دکترا ادامه بدم.متشکرن

 191. با سلام من درحال حاطر پیش ریاضی هستم وامسال کنکوریم میخاستم ببینم اگر بخام فوق لیسانس داروسازی بخونم بهتره در لیساس چه رشته ایی رو بخونم تاموفق شم بتونم از ریاضی به دارمسازی برسم ممنون منتطر پاسختون هستم

 192. سلام
  فوق دیپلم IT گرایش خدمات رایانه ای در شهرداری از دانشگاه علمی کاربردی دارم آیا میتوانم کاردانی به کارشناسی را در رشته امورفرهنگی ادامه تحصیل بدم لطفا بنده را راهنمایی کنید
  با تشکر

 193. سلام من فوق دیپلم کامپیوتر دارم .میتونم در مقطع کارشناسی تغییر رشته بدم ورشته تدوین در دانشگاه صدا و سیما را انتخاب کنم

 194. باسلام
  من فارغ التحصیل رشته نرم افزار کامپیوتر ازموسسه غیرانتفاعی هستم،الان میخواهم دررشته دیگری شرکت کنم لطفا مرا راهنمایی کنید.باتشکر

 195. با سلام
  من کاردانی پست تو علمی کاربردی میخونم دی ماه تموم میشه میخوام برا کارشناسی تغییر رشته بدم میخواستم بدونم سراسری میتونم شرکت کنم یا علمی کاربردی IT بخوام بخونم چیکار باید بکنم ممنون میشم راهنماییم کنین

 196. من امسال لیسانس پرستاریم روگرفتم:می خواستم در مورد تغییر رشته از پرساری به پزشکی چن سوال بپرسم.
  اگه کسی لطف کنه جواب سوالاتمو بده ممنون میشم:
  ۱-یک پرستارکه لیسانس رو بامعدل ۱۹٫۴۰از دانشگاه آزاد گرفته و ۸مقاله ی ISI ونمره۸ آیلس زبان داره هم می تونه در این آزمون شرکت کنه یانه؟
  ۲-درصورت قبولی در تمام مراحل بالا باید پزشکی رو از اول شروع کنه یا از علوم پایه به بعد؟
  ۳-این شرایط فقط برای لیسانس به پزشکیه یا برای لیسانس به دندان هم همچین شرایطی وجود داره؟
  ۴-درصورت قبولی در این آزمون هادانشجوی پذیرفته شده باید در چه دانشگاهی پزشکی بخونه؟
  ۵-آقایی که تازه لیسانسشو گرفته وقراره طرحش هم به تازگی شروع بشه درصورت قبولی می تونه هم طرح باشه هم پزشکی بخونه؟
  ۶-من که لیسانسو آزاد خوندم باید درصورت پذیرفته شدن شهریه پرداخت کنم یا نه رایگانه؟
  *******بسیار ممنون از کسی که جوابموبده.

 197. سلام من دیپلم هنر(گرافیک )دارم میشه کاردانی رشته امداد و سوانح علمی کاربردی کرج رو انتخاب کنم و برم ثبت نام ؟!

 198. باسلام
  من مدرک کاردانی نقشه کشی معماری دانشگاه آزاد دارم آیا می توانم در یکی از رشته های بهداشت حرفه ای یا محیط شرکت کنم.
  با سپاس

 199. من دیپلم گرافیک دارم میشه کاردانی برم دانشگاه علمی کاربردی رشته امداد وسوانح بخونم ؟!

دیدگاهی بنویسید (ایمیل معتبر وارد کنید تا پاسخ آن را به ایمیلتان بفرستیم.)


+ 1 = 3