آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی

آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی | شرایط تغییر رشته دانشجویان کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی و نحوه انصراف از تحصیل
آیین نامه سه مقطع پر جمعیت دانشجویی کشور طی هفته جاری توسط وزارت علوم در دانشگاههای کشور ابلاغ و بر اساس آن جزئیات تغییر رشته دانشجویان در کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مشخص شد.

آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی

آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی


به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در ۳۵ ماده و ۲۶ تبصره در تاریخ ۸ مردادماه سال جاری به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی جاری به بعد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست و تمام آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو و بلااثر اعلام شد.
برخی از مهمترین بخشهای آیین نامه کاردانی، کارشناسی پیوسته و کاردانی به کارشناسی به این شرح است.

انتخاب واحد دانشگاه

سقف و کف در انتخاب واحد : دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی ۶ واحد است.
در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل ( کمتر از ۱۰) و مشروطی تا ۲۴ واحد اخذ کند.
در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر ۸ واحد درسی باقی مانده باشد می تواند واحدهای مذکور را در ترم تابستان انتخاب کند.
واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به جز آخرین نیمسال، به هر دلیلی نباید کمتر از ۱۴ واحد درسی باشد در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقی مانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از ۱۴ واحد درس برسد این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیل کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود اما به منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

شرایط معرفی به استاد

قانون معرفی به استاد :در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقی مانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید از ۸ واحد درسی تجاوز کند.

تعداد واحد معرفی به استاد

تعداد واحدهای جبرانی برای رشته های غیرمرتبط در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ۶ واحد و برای دوره های کارشناسی حداکثر ۱۰ واحد است، نمره دروس جبرانی در معدل نیمسال و کل محاسبه می شود.

سقف مدت مجاز به تحصیل در کاردانی و کارشناسی
حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ۲٫۵ سال و در دوره های کارشناسی پیوسته ۵ سال است.

درخواست استاد راهنما

گروه آموزشی موظف است برای هدایت علمی و فرهنگی دانشجو از بدو ورود، یکی از اعضای هیئت علمی را به عنوان استاد راهنمای تحصیلی تعیین و اعلام کند.

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددی از صفر تا بیست است.
دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال بعدی دروس فوق را با حداقل نمره ۱۴ بگذراند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می شود و در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.

مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو، در صورت تایید پزشک معتمد دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

پرداخت هزینه برای دروس افتاده و حذف شده

دانشجویان مشمول تحصیل رایگان در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه مربوط مطابق تعرفه مصوب هستند.
دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را ارائه کند، این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار تا شروع نیمسال بعدی تقاضای انصراف خود را پس بگیرد، در غیراینصورت پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف وی از تحصیل صادر می شود.

تغییر رشته در دانشگاه سراسری

چگونگی قوانین و شرایط تغییر رشته در دانشگاه سراسری : دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می توانند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهند:
وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان دانشگاه، کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در موسسه در همان سال پذیرش، امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات باقیمانده، موافقت گروه آموشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه.
دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یک بار می تواند با رعایت شرایط فوق، تغییر رشته یا گرایش دهد.

جابجایی دانشجو انتقال دانشجو

انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش، مشروط به احراز همزمان شرایط تغییر رشته یا گرایش و انتقال و با توافق موسسات مبدا و مقصد تنها برای یک بار امکان پذیر است.

دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط درسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی(طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از ۱۲ نباشد. در این صورت، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می ماند.

تغییر رشته در کاردانی به کارشناسی

تغییر رشته در دروه کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ممنوع است اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده امکان پذیر است.

به دانشجویی که تمام واحدهای درسی دوره را با میانگین حداقل ۱۲گذرانده باشد، حسب مورد مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ارائه می شود.
درصورتی که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به ۱۲ برساند تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می شود تا با دریافت مجدد حداکثر ۲۰ واحد از دروس دوره، میانگین کل دروس خود را به حداقل ۱۲ برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند، در غیراینصورت از تحصیل محروم می شود.
در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز برای دوره کاردانی را گذرانده باشد، دانشگاه می تواند دروسی را که دانشجو با نمره ۱۲ یا بالاتر گذرانده است، ملاک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد.
در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز برای دوره کاردانی را گذرانده باشد، موسسه می تواند دروسی را که دانشجو با نمره ۱۲ یا بالاتر گذرانده است ملاک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد.
صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام می گیرد.

سقف مشروطی
حداکثر نیمسالهای مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته ۳ نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است. در مواردی که معدل کل دانشجو ۱۲ یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسالهای بعدی مشروط نشود به تحصیل ادامه دهد، در غیراینصورت از تحصیل محروم می شود.

دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد.
اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل ۱۷ باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا ۲۴ واحد درسی را اخذ کند.√

  جزئیات تغییر رشته دانشجویان کاردانی و کارشناسی، نحوه انصراف از …

 • http://forum.mihanu.ir/thread83748.html
 • نجواے دوستانه – آغاز ثبت نام ارشد پیام نور

 • http://mpr89.blogfa.com/post-531.aspx
 • سایت دانشگاه پیام نور واحد فیروزه – آشنایی با برخی از ضوابط دانشگاه …

 • http://pnufiroozeh.blogfa.com/post-37.aspx
 • شرایط مهمان شدن پذیرفته شدگان پیام نور در سایر دانشگاه ها

 • http://www.pnu90.ir/post/380
 • تمدید ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور / تاریخ …

 • http://pnuna.com/1391/06/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-92-91-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1.html
 • برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور (به روز شده …

 • http://pnuna.com/1391/06/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-92-91-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1.html
 • پژوهشگران علوم اجتماعی – قوانین و آیین نامه های دانشگاه آزاد

 • http://pajohesh1390.blogfa.com/post/38
 • دفترچه ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی ۹۱ به همراه … – پوریا خالقی

 • http://www.khaleqi.blogfa.com/post-71.aspx
 • آییننامه آموزشی دورههای کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی …

 • http://msrt2.persianblog.ir/post/9
 • آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

 • http://semourgh3.blogfa.com/post/102/-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-

 • کاردانی به کارشناسی پرستاری
 • شرایط کاردانی به کارشناسی
 • دفترچه انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ۹۲
 • ازرشته فوق دیپلم حسابداری میتوان ب رشته آزمایشگاه تغیر رشته داد
 • تغییر رشته در کنکور کاردانی به کارشناسی
 • کاردانی معماری چند واحد است
 • کاردانی به کارشناسی عمران
 • تغییر رشته از حسابداری به عمران
 • شرایط تغییر رشته از کاردانی به کارشناسی
 • منابع کنکور کاردانی به کارشناسی عمران ۹۲
 • شرایط کنکور کاردانی به کارشناسی
 • تغییر رشته از حسابداری به پزشکی
 • معرفی دانشگاه علمی کاربردی تهران مقطع کاردانی عمران برای دانشجویان مشروطی
 • شرایط تغییر رشته
 • قوانین کاردانی به کارشناسی
 • شرایط تغییر رشته کاردانی به کارشناسی
 • کاردانی ب کارشناسی پرستاری
 • رشته کاردانی به پرستاری
 • تبدیل رشته کاردانی حسابداری به کارشناسی حقوق
 • ایابامعادل مدرک کاردانی میشود کارشناسی امتحان داد
 • ایین نامه کنکور کاردانی به کارشناسی
 • تغییر رشته از کاردانی به کارشناسی در علمی کاربردی
 • قوانین کنکور کاردانی به کارشناسی
 • تغییر رشته از کاردانی حسابداری
 • تغییر رشته گرافیک به معماری
 • کاردانی به کارشناسی روانشناسی
 • انتقال از پرستاری به چه رشته هایی امکان پذیر است
 • قانون کاردانی به کارشناسی
 • معرفی رشته های کاردانی به کارشناسی
 • شرایط تغییر رشته کاردانی به کارشناسی حسابداری
258 comments on “آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی
 1. Samiar گفت:

  سلام من رشته کامپیوتر کاردانی هستم ترم یک اصلا علاقه به این رشته رو ندارم میخواستم بدونم میشه تغییر رشته بدم به انسانی

 2. امیدی گفت:

  سلام کارشناسی حقوق ثبت دارم برای ارشد جزا وجرم شناسی ثبت نام کردم بنظر شما میتوانم در آزمون دکتری شرکت کنم ویا بعداز ارشد ثبت نام کنم درکل میتوانم تغییر رشته از انسانی به تجربی جهت پزشکی بدهم باتشکر امیدی

 3. مينا گفت:

  سلام من مدرک کاردانی گرافیک دارم میتونم کارشناسی معماری داخلی بخونم؟

 4. فاطمه گفت:

  ضمن سلام و خسته نباشید؛
  من در سال۹۲ کاردانی برق رو به اتمام رسانده ام.
  آیا می توانم در کنکور کاردانی به کارشناسی گروه مهندسی صنایع شرکت کنم؟

  • مهین گفت:

   سلام من دانشجوی کاردانی حقوق ثبتی هستم میخواستم بدونم میتونم توکنکور سراسری برای کارشناسی شرکت کنم ؟تودانشگاه خودمون کارشناسی بدون آزمون برمیدارن ولی شنیدم میگن مدرک کاردانی زیاد اعتبار نداره

 5. یاسمن گفت:

  سلام من کاردانی کامپیوتر دارم میتونم کاراشناسی تربیت بدنی بگیرم

 6. حسینی گفت:

  سلام من کاردانی مدیریت بازرگانی دارم. می خواستم ببینم می تونم در رشته نقاشی کاردانی به کارشناسی ادامه تحصیل بدم؟

 7. علیرضا ملک محمد گفت:

  سلام من کاردانی علمی کاربردی در رشته نرم افزار برنامه سازی کامپیوتری دارم ، آیا میتوانم برای کارشناسی وارد دانشگاه آزاد در همین رشته شوم

 8. نیلوفر حقیقت گفت:

  سام.من کاردانی گیاهپزشکی دانشگاه سراسری خوندم.الان برای کارشناسی میتونم هوشبری یا علوم ازمایشگاهی امتحان بدم؟

 9. زینب گفت:

  سلام من کاردانی معماری هستم میتونم کارشناسی رو مدیریت بازرگانی بخونم تو دانشگاه سراسری تبریز؟

 10. علی گفت:

  سلام
  من فوق دیپلم معماری دارم و قصد ادامه تحصیل در رشته تجربی رو دارم. میخاستم بدونم امکانش هست بدون گرفتن دیپلم تجربی کنکور تجربی بدم و در صورت قبولی در دانشگاه رشته تجربی رو بخونم؟

 11. افشین گفت:

  سلام من کاردانی جوشکاری دارم میتونم کارشناسی مکانیک جامدات بخونم؟

 12. آناهیتا گفت:

  سلام من لیسانس گرافیک از آزاد دارم میخوام ببینم میتونم واحداای عمومی رو تطبیق بدم به مامایی یا پرستاری بخونم؟؟ لطفا دقیق ر اهنماییم کنید

 13. علی گفت:

  سلام من کاردانی کامپیوتر هستم میخواستم برای کارشناسی حسابداری بخونم امکان داره؟

 14. نان اینترنتی گفت:

  ممنون عالی بود

 15. سجاد گفت:

  سلام من کاردانی حسابداری هستم ایا میتوانم کارشناسی گرافیک بخونم با تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *