آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی

آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی | شرایط تغییر رشته دانشجویان کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی و نحوه انصراف از تحصیل
آیین نامه سه مقطع پر جمعیت دانشجویی کشور طی هفته جاری توسط وزارت علوم در دانشگاههای کشور ابلاغ و بر اساس آن جزئیات تغییر رشته دانشجویان در کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مشخص شد.

آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی

آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی


به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در ۳۵ ماده و ۲۶ تبصره در تاریخ ۸ مردادماه سال جاری به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی جاری به بعد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست و تمام آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو و بلااثر اعلام شد.
برخی از مهمترین بخشهای آیین نامه کاردانی، کارشناسی پیوسته و کاردانی به کارشناسی به این شرح است.

انتخاب واحد دانشگاه

سقف و کف در انتخاب واحد : دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی ۶ واحد است.
در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل ( کمتر از ۱۰) و مشروطی تا ۲۴ واحد اخذ کند.
در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر ۸ واحد درسی باقی مانده باشد می تواند واحدهای مذکور را در ترم تابستان انتخاب کند.
واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به جز آخرین نیمسال، به هر دلیلی نباید کمتر از ۱۴ واحد درسی باشد در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقی مانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از ۱۴ واحد درس برسد این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیل کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود اما به منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

شرایط معرفی به استاد

قانون معرفی به استاد :در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقی مانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید از ۸ واحد درسی تجاوز کند.

تعداد واحد معرفی به استاد

تعداد واحدهای جبرانی برای رشته های غیرمرتبط در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ۶ واحد و برای دوره های کارشناسی حداکثر ۱۰ واحد است، نمره دروس جبرانی در معدل نیمسال و کل محاسبه می شود.

سقف مدت مجاز به تحصیل در کاردانی و کارشناسی
حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ۲٫۵ سال و در دوره های کارشناسی پیوسته ۵ سال است.

درخواست استاد راهنما

گروه آموزشی موظف است برای هدایت علمی و فرهنگی دانشجو از بدو ورود، یکی از اعضای هیئت علمی را به عنوان استاد راهنمای تحصیلی تعیین و اعلام کند.

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددی از صفر تا بیست است.
دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال بعدی دروس فوق را با حداقل نمره ۱۴ بگذراند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می شود و در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.

مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو، در صورت تایید پزشک معتمد دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

پرداخت هزینه برای دروس افتاده و حذف شده

دانشجویان مشمول تحصیل رایگان در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه مربوط مطابق تعرفه مصوب هستند.
دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را ارائه کند، این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار تا شروع نیمسال بعدی تقاضای انصراف خود را پس بگیرد، در غیراینصورت پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف وی از تحصیل صادر می شود.

تغییر رشته در دانشگاه سراسری

چگونگی قوانین و شرایط تغییر رشته در دانشگاه سراسری : دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می توانند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهند:
وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان دانشگاه، کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در موسسه در همان سال پذیرش، امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات باقیمانده، موافقت گروه آموشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه.
دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یک بار می تواند با رعایت شرایط فوق، تغییر رشته یا گرایش دهد.

جابجایی دانشجو انتقال دانشجو

انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش، مشروط به احراز همزمان شرایط تغییر رشته یا گرایش و انتقال و با توافق موسسات مبدا و مقصد تنها برای یک بار امکان پذیر است.

دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط درسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی(طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از ۱۲ نباشد. در این صورت، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می ماند.

تغییر رشته در کاردانی به کارشناسی

تغییر رشته در دروه کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ممنوع است اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده امکان پذیر است.

به دانشجویی که تمام واحدهای درسی دوره را با میانگین حداقل ۱۲گذرانده باشد، حسب مورد مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ارائه می شود.
درصورتی که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به ۱۲ برساند تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می شود تا با دریافت مجدد حداکثر ۲۰ واحد از دروس دوره، میانگین کل دروس خود را به حداقل ۱۲ برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند، در غیراینصورت از تحصیل محروم می شود.
در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز برای دوره کاردانی را گذرانده باشد، دانشگاه می تواند دروسی را که دانشجو با نمره ۱۲ یا بالاتر گذرانده است، ملاک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد.
در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز برای دوره کاردانی را گذرانده باشد، موسسه می تواند دروسی را که دانشجو با نمره ۱۲ یا بالاتر گذرانده است ملاک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد.
صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام می گیرد.

سقف مشروطی
حداکثر نیمسالهای مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته ۳ نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است. در مواردی که معدل کل دانشجو ۱۲ یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسالهای بعدی مشروط نشود به تحصیل ادامه دهد، در غیراینصورت از تحصیل محروم می شود.

دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد.
اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل ۱۷ باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا ۲۴ واحد درسی را اخذ کند.√

  جزئیات تغییر رشته دانشجویان کاردانی و کارشناسی، نحوه انصراف از …

 • http://forum.mihanu.ir/thread83748.html
 • نجواے دوستانه – آغاز ثبت نام ارشد پیام نور

 • http://mpr89.blogfa.com/post-531.aspx
 • سایت دانشگاه پیام نور واحد فیروزه – آشنایی با برخی از ضوابط دانشگاه …

 • http://pnufiroozeh.blogfa.com/post-37.aspx
 • شرایط مهمان شدن پذیرفته شدگان پیام نور در سایر دانشگاه ها

 • http://www.pnu90.ir/post/380
 • تمدید ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور / تاریخ …

 • http://pnuna.com/1391/06/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-92-91-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1.html
 • برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور (به روز شده …

 • http://pnuna.com/1391/06/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-92-91-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1.html
 • پژوهشگران علوم اجتماعی – قوانین و آیین نامه های دانشگاه آزاد

 • http://pajohesh1390.blogfa.com/post/38
 • دفترچه ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی ۹۱ به همراه … – پوریا خالقی

 • http://www.khaleqi.blogfa.com/post-71.aspx
 • آییننامه آموزشی دورههای کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی …

 • http://msrt2.persianblog.ir/post/9
 • آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

 • http://semourgh3.blogfa.com/post/102/-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-

 • کاردانی به کارشناسی پرستاری
 • شرایط کاردانی به کارشناسی
 • دفترچه انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ۹۲
 • ازرشته فوق دیپلم حسابداری میتوان ب رشته آزمایشگاه تغیر رشته داد
 • تغییر رشته در کنکور کاردانی به کارشناسی
 • کاردانی به کارشناسی عمران
 • کاردانی معماری چند واحد است
 • تغییر رشته از حسابداری به عمران
 • شرایط تغییر رشته از کاردانی به کارشناسی
 • شرایط کنکور کاردانی به کارشناسی
 • منابع کنکور کاردانی به کارشناسی عمران ۹۲
 • معرفی دانشگاه علمی کاربردی تهران مقطع کاردانی عمران برای دانشجویان مشروطی
 • تغییر رشته از حسابداری به پزشکی
 • قوانین کاردانی به کارشناسی
 • شرایط تغییر رشته
 • شرایط تغییر رشته کاردانی به کارشناسی
 • قوانین کنکور کاردانی به کارشناسی
 • ایابامعادل مدرک کاردانی میشود کارشناسی امتحان داد
 • ایین نامه کنکور کاردانی به کارشناسی
 • تبدیل رشته کاردانی حسابداری به کارشناسی حقوق
 • تغییر رشته از کاردانی به کارشناسی در علمی کاربردی
 • تغییر رشته از کاردانی حسابداری
 • رشته کاردانی به پرستاری
 • تغییر رشته از تربیت بدنی به فیزیوتراپی
 • تغییر رشته از حسابداری به پرستاری
 • تغییر رشته از کاردانی به کارشناسی
 • تغییر رشته گرافیک به معماری
 • شرایط تغییر رشته کاردانی به کارشناسی حسابداری
 • شرایط پذیرفته شد ن دانشگاه علمی کاربردی درسال ۹۴
 • قانون کاردانی به کارشناسی
238 comments on “آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی
 1. ابراهیم گو هری نژاد می‌گه:

  با عرض سلام و احترام . میخواستم بپرسم آیا میشود با مدرک فوق دیپلم کامپیوتر دانشگاه آزاد ( بدون کنکور ) که دیپلم آن کار و دانش است در کنکور سراسری 93 مترجمی زبان انگلیسی شرکت کرد . ممنونتون میشم اگه سوال منو زودتر جواب بدید .

 2. منصوره می‌گه:

  سلام . من فوق دیپلم نرم افزار دارم علاقه ای به ادامه ی این رشته ندارم دوست دارم کارشناسی ادبیات یا روانشناسی بخونم . میخواستم ببینم امکانش هست؟

 3. فاضل عبد می‌گه:

  سلام می خواستم ببینم من فوق دیپلم برق دارم حالا می خوام بدونم می تونم برم رشته کارشناسی نا پیوسته ایمنی صنعت

 4. امير می‌گه:

  سلام من فوق دیپلم پیوسته الکترونیک هستم ایا میتونم کاردانی به کارشناسی تجهیزات پزشکی بگیرم

 5. سحر می‌گه:

  ایا میتوان کاردانی را دررشته تربیت معلمی زبان گرفت و ارشد را مترجمی زبان ادامه داد ؟؟؟؟

 6. aiat mohamadi می‌گه:

  سلام
  ایا کاردانی امداد وسوانح مجاز به شرکت در کارشناسی نا پیوسته فوریت پزشکی است
  تشکر

 7. ایت می‌گه:

  ایابا کاردانی امداد وسوانح میتوان کارشناسی ناپیوسته فوریت پزشکی شرکت کرد

 8. احمدی می‌گه:

  سلام من فوق دیپلم ولیسانس آموزش ابتدایی وکارشناسی ارشد فقه وحقوق هستم آیا می توانم مجددا درکارشناسی حقوق دردانشگاه شرکت نمایم ,

 9. نوین می‌گه:

  اگر سه ترم متوالی مشروط بشیم آیا اخراج میشویم؟ویا می توان ادامه داد.(دانشگاه ازاد هستم)

 10. زیبا می‌گه:

  با سلام
  من کاردانی علوم ازمایشگاهی دارم و کارشناسی ناپیوسته رو حسابداری دانشگاه ازادگرفتم میخوام بدونم میشه دوباره کارشناسی ناپیوسته علوم ازمایشگاهی شرکت کنم؟

 11. رویا می‌گه:

  با سلام
  من دارم کاردانی شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی میخونم و الان میخوام کنکور کاردانی به کارشناسی بدم .ولی توی دفترچه انتخاب رشته کنکور رشته شیمی نوشته نشده میشه میخوام رشته خودمو ادامه بدم فقط گرایش رشته رو عوض کنم میشه کمکم کنید؟؟؟؟

 12. سحر می‌گه:

  با سلام
  من کاردانی حسابداری دارم آیا میتوانم برای کارشناسی از رشته های علوم پزشکی مثل مامایی شرکت کنم

 13. فاطمی می‌گه:

  سلام ایا میشود با مدرک کاردانی مامایی به کارشناسی پرستاری تغییر رشته داد

 14. شقایق می‌گه:

  سلام من رشته حقوق(کارشناسی پیوسته) دانشگاه ازاد میخونم.میخواستم بدونم میشه درخواست فوق دیپلم کرد برای این رشته؟یا حتما باید تا لیسانس خوند؟

 15. محمد. می‌گه:

  با سلام.
  کارشناسی پیوسته زیست خوندم.ایا میتونم کنکور کاردانی علوم ازمایشگاهی شرکت کنم.؟ممنون.

 16. محمد می‌گه:

  سلام من فوق دیپلم رشته برق صنعتی دارم و علاقه ای به ادامه ندارم. میخاستم بدونم میشه کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی رو ادامه بدم؟ و بعدش ارشد Hse رو بخونم؟ تو دانشگاه ازاد یا ملی هرکدوم بشه مشکلی ندارم. فقط خاهشا راهنماییم کنین منتظر جوابتونم به ایمیلم بفرستین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *