آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی

آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی | شرایط تغییر رشته دانشجویان کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی و نحوه انصراف از تحصیل
آیین نامه سه مقطع پر جمعیت دانشجویی کشور طی هفته جاری توسط وزارت علوم در دانشگاههای کشور ابلاغ و بر اساس آن جزئیات تغییر رشته دانشجویان در کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مشخص شد.

13900817162439 PhotoA 150x150 آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی

آیین نامه جدید کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی


به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در ۳۵ ماده و ۲۶ تبصره در تاریخ ۸ مردادماه سال جاری به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی جاری به بعد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست و تمام آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو و بلااثر اعلام شد.
برخی از مهمترین بخشهای آیین نامه کاردانی، کارشناسی پیوسته و کاردانی به کارشناسی به این شرح است.

انتخاب واحد دانشگاه

سقف و کف در انتخاب واحد : دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی ۶ واحد است.
در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل ( کمتر از ۱۰) و مشروطی تا ۲۴ واحد اخذ کند.
در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر ۸ واحد درسی باقی مانده باشد می تواند واحدهای مذکور را در ترم تابستان انتخاب کند.
واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به جز آخرین نیمسال، به هر دلیلی نباید کمتر از ۱۴ واحد درسی باشد در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقی مانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از ۱۴ واحد درس برسد این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیل کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود اما به منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد.

شرایط معرفی به استاد

قانون معرفی به استاد :در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقی مانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید از ۸ واحد درسی تجاوز کند.

تعداد واحد معرفی به استاد

تعداد واحدهای جبرانی برای رشته های غیرمرتبط در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ۶ واحد و برای دوره های کارشناسی حداکثر ۱۰ واحد است، نمره دروس جبرانی در معدل نیمسال و کل محاسبه می شود.

سقف مدت مجاز به تحصیل در کاردانی و کارشناسی
حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ۲٫۵ سال و در دوره های کارشناسی پیوسته ۵ سال است.

درخواست استاد راهنما

گروه آموزشی موظف است برای هدایت علمی و فرهنگی دانشجو از بدو ورود، یکی از اعضای هیئت علمی را به عنوان استاد راهنمای تحصیلی تعیین و اعلام کند.

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددی از صفر تا بیست است.
دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال بعدی دروس فوق را با حداقل نمره ۱۴ بگذراند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می شود و در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.

مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو، در صورت تایید پزشک معتمد دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

پرداخت هزینه برای دروس افتاده و حذف شده

دانشجویان مشمول تحصیل رایگان در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه مربوط مطابق تعرفه مصوب هستند.
دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را ارائه کند، این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار تا شروع نیمسال بعدی تقاضای انصراف خود را پس بگیرد، در غیراینصورت پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف وی از تحصیل صادر می شود.

تغییر رشته در دانشگاه سراسری

چگونگی قوانین و شرایط تغییر رشته در دانشگاه سراسری : دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می توانند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهند:
وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان دانشگاه، کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در موسسه در همان سال پذیرش، امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات باقیمانده، موافقت گروه آموشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه.
دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یک بار می تواند با رعایت شرایط فوق، تغییر رشته یا گرایش دهد.

جابجایی دانشجو انتقال دانشجو

انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش، مشروط به احراز همزمان شرایط تغییر رشته یا گرایش و انتقال و با توافق موسسات مبدا و مقصد تنها برای یک بار امکان پذیر است.

دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط درسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی(طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از ۱۲ نباشد. در این صورت، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می ماند.

تغییر رشته در کاردانی به کارشناسی

تغییر رشته در دروه کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ممنوع است اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده امکان پذیر است.

به دانشجویی که تمام واحدهای درسی دوره را با میانگین حداقل ۱۲گذرانده باشد، حسب مورد مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) ارائه می شود.
درصورتی که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به ۱۲ برساند تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می شود تا با دریافت مجدد حداکثر ۲۰ واحد از دروس دوره، میانگین کل دروس خود را به حداقل ۱۲ برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند، در غیراینصورت از تحصیل محروم می شود.
در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز برای دوره کاردانی را گذرانده باشد، دانشگاه می تواند دروسی را که دانشجو با نمره ۱۲ یا بالاتر گذرانده است، ملاک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد.
در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز برای دوره کاردانی را گذرانده باشد، موسسه می تواند دروسی را که دانشجو با نمره ۱۲ یا بالاتر گذرانده است ملاک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد.
صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام می گیرد.

سقف مشروطی
حداکثر نیمسالهای مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته ۳ نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است. در مواردی که معدل کل دانشجو ۱۲ یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسالهای بعدی مشروط نشود به تحصیل ادامه دهد، در غیراینصورت از تحصیل محروم می شود.

دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ( کاردانی به کارشناسی ) یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد.
اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل ۱۷ باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا ۲۴ واحد درسی را اخذ کند.√

  جزئیات تغییر رشته دانشجویان کاردانی و کارشناسی، نحوه انصراف از …

 • http://forum.mihanu.ir/thread83748.html
 • نجواے دوستانه – آغاز ثبت نام ارشد پیام نور

 • http://mpr89.blogfa.com/post-531.aspx
 • سایت دانشگاه پیام نور واحد فیروزه – آشنایی با برخی از ضوابط دانشگاه …

 • http://pnufiroozeh.blogfa.com/post-37.aspx
 • شرایط مهمان شدن پذیرفته شدگان پیام نور در سایر دانشگاه ها

 • http://www.pnu90.ir/post/380
 • تمدید ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور / تاریخ …

 • http://pnuna.com/1391/06/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-92-91-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1.html
 • برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور (به روز شده …

 • http://pnuna.com/1391/06/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84-92-91-%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1.html
 • پژوهشگران علوم اجتماعی – قوانین و آیین نامه های دانشگاه آزاد

 • http://pajohesh1390.blogfa.com/post/38
 • دفترچه ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی ۹۱ به همراه … – پوریا خالقی

 • http://www.khaleqi.blogfa.com/post-71.aspx
 • آییننامة آموزشی دورههای کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی …

 • http://msrt2.persianblog.ir/post/9
 • آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

 • http://semourgh3.blogfa.com/post/102/-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-
 • دفترچه انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی ۹۲
 • کاردانی به کارشناسی عمران
 • شرایط کاردانی به کارشناسی
 • تغییر رشته در کنکور کاردانی به کارشناسی
 • تغییر رشته از حسابداری به عمران
 • منابع کنکور کاردانی به کارشناسی عمران ۹۲
 • کاردانی معماری چند واحد است
 • معرفی دانشگاه علمی کاربردی تهران مقطع کاردانی عمران برای دانشجویان مشروطی
 • شرایط تغییر رشته از کاردانی به کارشناسی
 • شرایط تغییر رشته در مقطع کاردانی به کارشناسی
 • برای کارشناسی کامپیوتر چند واحد باید بگذرونم در دانشگاه ازاد
 • دانشجوی ورودی مهر ۸۹ معافیت تحصیلیش تا کی ادامه دارد
 • تعدادواحدهای رشته ی پرستاری
 • تغییر رشته از حسابداری به پزشکی
 • تغییر رشته کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد
 • قوانین کاردانی به کارشناسی
 • شرایط معرفی به استاد
 • تغییر رشته از کارشناسی به ارشد
 • ادامه تحصیل کارشناس روانشناسی در رشته مامایی
 • از رشته ی برق چه رشته های دیگری می توان رفت
 • تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد
 • شرایط تغییر رشته از کارشناسی به کارشناسی ارشد
 • شرایط تغییر رشته کاردانی به کارشناسی
 • شرایط کنکور کاردانی به کارشناسی
 • زمان تغییر رشته دانشگاه دولتی
 • شرایط معرفی به استاد دانشگاه علمی کاربردی
 • شرایط معرفی به استاد در دانشگاه آزاد
 • قانون معرفی به استاد دانشگاه آزاد
 • کاردانی یه رشته دیگه باشی کارشناسی میشه یه رشته دیگه رفت
 • کاردانی به کارشناسی‎ ‎عمران چندواحد

برای از دست ندادن جدیدترین اطلاعیه ها و آخرین اخبار آزمون دانشگاه آزاد ، وزارت بهداشت و کنکور سازمان سنجش ، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید :

Subscribe to Comments RSS Feed in this post

219 Responses

 1. سلام نیلوفر جام من رشته امداد سوانحو خوندم رشته جالبیه اما مثل رشته های پیراپزشکی انقدر تخصصی نیس…وبیشتر جنبه امدادی داره تا درمانی.

 2. خواهش میکنم هرچه سریع تر سوالمو جواب بدید؟؟؟؟؟؟وبه ایمیلم بفرستید….plzzzzzzz

 3. Salam man diplome geraphice rahanei daram hala mikham to danesh gah ye reshteye dige bekhonam mikhastam bebinam mitonam ya na
  Mamnon misham age zod tar javab
  amo bedin merc.
  سلام من دیپلم گرفیک رهنی دارم حالا می‌خوام تو دانش گاه یه رشتهٔ دیگه بخونم می‌خواستم ببینم می‌تونم یا نه … ممنون میشم اگه زود تر جوابعمو بدین مرسی‌.

 4. Aya ba pishe riyazi mitonam to reshteye dige sabte nam konam
  آیا با پیش ریاضی‌ می‌تونم تو رشتهٔ دیگه ثبت نم کنم

 5. باسلام من دیپلم ریاضی دارم پیش نخوندم میخواستم ببینم با دیپلم ریاضی میتونم کاردانی بخونم تو دانشگاه ازاد؟اگه میتونم پیوسته یا ناپیوسته

 6. سلام لطفا به سوالم جواب بدین لطفاااااااا!!!!!!!!!!
  من کاردانی رشته امداد و سوانح دارم.میتونم برای کارشناسی رشته مامایی و یا پرستاری یا هوشبری بخونم.لطفا به من جواب بدید ….من خیلی به این جواب نیازدارم…….خواهش میکنم

 7. سلام . من میتونم از رشته ی مهندسی شیمی (شبانه ) دانشگاه صنعتی همدان به رشته ی معماری (شبانه ) دانشگاه بوعلی همدان تغییر رشته بدم ؟ ( معدلم بالای ۱۸ )

 8. سلام من دوره ی کاردانیم رو رشته ی معماری نقشه کشی خوندم
  حالا برای دوره ی کارشناسی میخوام معماری داخلی بخونم اما اطلاعات زیادی در مورد دانشگاه های موجود تو این رشته رو ندارم اگه لطف کنید در این مورد راهنماییم کنید ممنون میشم

 9. سلام من هنرستان معماری خوندم و الان دارم فوق دیپلم گرافیک میگیرم از دانشگاه علمی کاربردی. من میتونم کارشناسی معماری بخونم دانشگاه ازاد؟

 10. سلام من دیپلم انیسانی ام امسال حسابداری قبول سدم میخواستم بدونم چطوری تغییررشته بدم میخوام روانشناسی بخونم

 11. سلام من دیپلم انیسانی ام امسال حسابداری قبول سدم میخواستم بدونم چطوری تغییررشته بدم میخوام روانشناسی بخونم آیا میتونم انتقالی هم بگیرم؟

 12. سلام من دیپلم و پیش دانشگاهی تجربی را دارم و سال گذشته در رشته نرم افزار کاردانی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد ثبت نام کردم و حالا متوجه شدم که باید کاردانی ناپیوسته ثبت نام میکردم خواهش میکنم راهنماییم بفرمایید که حالا باید چیکار کنم آیا به من مدرک میدهند یا نه؟آیا امکان تطبیق واحدها به کاردانی ناپیوسته همین رشته و دانشگاه وجود دارد؟ممنونم

 13. سلام من کاردانی رشته ی گرافیک هستم میخواستم بپرسم که من چه جوری میتونم واسه کارشناسی روانشناسی بخونم

 14. سلام …سلام . دیپلم بهیاری دارم و کاردانی امداد سوانح . میتونم ادامه رو کارشناسی هوشبری بخونم عایا؟؟؟؟؟؟؟؟که بعدش بشم ارشد پرستاری مراقبتهای ویزه ؟؟؟؟یا نه ….باید همون پرستاری رو از صفر شروع کنم ؟؟؟
  با سپاس ….

 15. man kar dani sakhteman to tarikhe 93/6/31gerftam vase sabtenam karshenasi omran peivaste hame madarekam kamele frestadan nezam vazife morekhasi sader konan k motasefane nadadan goftan napivase bekhon! man 700000rikhtam shahriye 25000vase sabtenam .in vasat chera morekhasi nmidan vase edame tahsil??mage hamahng nistid?????? az zanjanm
  من کار دنی ساختمان تو تاریکه ۹۳/۶/۳۱ گرفتم واسه ثبت‌ نام کارشناسی عمران پیوسته همه مدارکم کامل فرستادن نظام وظیفه مرخصی صادر کنن ک متاسفانه ندادن گفتن نپیوس بخون! من ۷۰۰۰۰۰ریختم شهریه ۲۵۰۰۰واسه ثبت‌ نام .این وسعت چرا مرخصی نمیدن واسه ادامه تحصیل؟؟مگه هماهنگ نیستید؟؟؟؟؟؟ از زنجانم

 16. سلام من فوق شیلات دارم و کارشناسی ناپیوسته بودن
  می خواستم بدون میتونم کارشناسی ناپیوسته رشته های پزشکی بخونم یا نه؟؟
  یا باید از اول کنکور بدم؟؟؟؟
  میشه جوابشو به ایمیلم بزنید
  ممنون یا علی

 17. سلام من لیسانس آب وخاک پیام نور دارم ولی میختم واسه ارشد تغییررشته بدم میتونم ارشدپرستاری بدم؟
  خواهشا راهنماییم کنید وجواب رو به ایمیلم بفرستین ممنون.

 18. سلام
  من لیسانس مهندسی آب وخاک پیام نور رو دارم برای ارشدمیخوام تعییررشته بدم میتونم کنکور ارشدپرستاری بدم خواهشا راهنمایی کنید

 19. سلام من رشته ی گرافیکم میتونم کاردانی به کارشناسی واسه رشته ی سینما بخونم؟
  ممنون میشم اگه زودتر جواب بدید

دیدگاهی بنویسید (ایمیل معتبر وارد کنید تا پاسخ آن را به ایمیلتان بفرستیم.)


1 + = 6