اعتراض به نتایج آزمون دکتری ۹۱

  نتیجه اعتراض به نتایج کنکور دکترای ۹۱ | ثبت نام دکتری ۹۲ | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1814.html
 • نتیجه اعتراض به نتایج آزمون دکتری ۹۱ | ثبت نام دکتری ۹۲

 • http://www.phdazmoon.net/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-91.html
 • نتیجه اعتراض به نتایج آزمون دکتری سال ۹۱ سازمان سنجش | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1736.html
 • نتایج مصاحبه آزمون دکتری ۹۱ | نتیجه اعتراض به … – سایت آزمون دکتری

 • http://www.phdazmoon.net/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-91.html
 • نتیجه رسیدگی به اعتراض نتایج آزمون دکتری ۹۱ در مجلس | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1698.html
 • اعتراض به نتایج آزمون دکتری ۹۱ | نتایج ۵ برابر ظرفیت بوده! | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1692.html
 • دخالت وزارت علوم دلیل اعتراض به نتایج آزمون دکتری ۹۱ | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1689.html
 • اعتراض به نتایج آزمون دکتری ۹۱ | منابع دکتری ۹۱

 • http://www.phdshop.net/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B1.html
 • اعلام اعتراض به آزمون دکتری ۹۱ مقابل سازمان سنجش | PhD

 • http://www.phdl.net/download_1630.html
 • نحوه اعلام اعتراض به نتایج آزمون دکتری سراسری ۹۱

 • http://www.phdl.net/download_1501.html
 • اعتراض به نتایج دکتری
 • اعتراض دکتری
 • امتحان جامع دوره دکتری و اعتراض
 • آخرین خبر درباره نتایج نهایی دکتری ۹۲
 • اعتراض به نتایج دکتری ۹۲
 • اعتراضات به نتایج ازمون دکتری ۹۲

برای از دست ندادن جدیدترین اطلاعیه ها و آخرین اخبار آزمون دانشگاه آزاد ، وزارت بهداشت و کنکور سازمان سنجش ، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید :

دیدگاهی بنویسید (ایمیل معتبر وارد کنید تا پاسخ آن را به ایمیلتان بفرستیم.)